| Nahlásit

Chemie, doplnění textu

Dobrý den, mohl by mi někdo zkontrolovat a potom doplnit text z chemie? Tam kde je _ mi to chybí a znamená to jedno slovo.
Díyk moc

Základní stavební jednotkou hmoty je atom. V atomovém jádře se nacházejí neutron a proton. V atomovém oblu jsou elektrony, které jsou uspořádány ve _ . Chemická látka složená z atomů o stejném protonovém čísle se nazývá _ . Chemické prvky jsou seřazené v _ _ _ (3 slova) podle vzrůstajcího protonového čísla. Vlastnosti prvků se periodicky mění v závislosti na _ _, což vyjadřuje _ _. Prvky se rozlišují na _ _ a _. Utvořením _ _ z valenčních elektronů mezi dvěma atomy vzniká _ _ . Atomy vázané chemickou vazbou vytvářejí _ . Pokud jsou chemickou vazbou vázány atomy dvou a více různých prvků, jedná se o _ _. Zapíšeme je pomocí _ _ Atom může tvořit jednu nebo více chemických vazeb, této vlastnosti říkáme _ _ _ je schopnost atomu prvku přitáhnout vazebný elektronový pár. Podle rozdílu elektronegativit rozlišujeme vazbu na _ _ a _. Vysoký rozdíl elektronegatovit se podílí na vzniku _. Kladně nabitý ion se nazývá kation, záporně nabitý je anion.
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
No ale to bych ti musela doplnit celý úkol,ne? Vždyt je to v učebnici.
A ty pojmy,které máš doplnit, jsou základem pro to,aby se mohlo v učivu dále pokračovat. Nevím,co bych měla kontrolovat,když tam nic není doplněno.
| Nahlásit
Já vím, ale my jsme loni neměli chemikáře .. měli jsme prostě suplentku, a v učebnice jsme ještě nedostali . Moc prosím, nemohla by jsi se mi na to kouknout _ nebo jenom na kousek? Moc prosím .. díky moc
| Nahlásit
Základní stavební jednotkou hmoty je atom. V atomovém jádře se nacházejí neutron a proton. V atomovém oblu jsou elektrony, které jsou uspořádány veslupkách/vrstvách/. Chemická látka složená z atomů o stejném protonovém čísle se nazývá prvek . Chemické prvky jsou seřazené v periodické soustavě prvcků (3 slova) podle vzrůstajcího protonového čísla. Vlastnosti prvků se periodicky mění v závislosti na protonovém čísle, což vyjadřuje periodický zákon. Prvky se rozlišují na nekovy a kovy . Utvořením páru z valenčních elektronů mezi dvěma atomy vzniká chemická vazba. Atomy vázané chemickou vazbou vytvářejí molekulu . Pokud jsou chemickou vazbou vázány atomy dvou a více různých prvků, jedná se o chemickou sloučeninu. Zapíšeme je pomocí chemického vzorce. Atom může tvořit jednu nebo více chemických vazeb, této vlastnosti říkáme oxidační číslo/tady si nejsem jistá/. Elektronegativita je schopnost atomu prvku přitáhnout vazebný elektronový pár. Podle rozdílu elektronegativit rozlišujeme vazbu na nepolární a polární. Vysoký rozdíl elektronegativit se podílí na vzniku iontů. Kladně nabitý ion se nazývá kation, záporně nabitý je anion.
| Nahlásit
Díky moc :)
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek