| Nahlásit

Kolik vznikne litrů CO2?

Dobrý den, potřebovala bych vyřešit příklad : Kolik vznikne l CO2 z 80g methanu? Moc vám děkuji, potřebovala bych i postup.
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
no myslím že se to počíta nak m/m ale dál nevím :)
| Nahlásit
jestli je to hoření, tak to máš: CH4 + 2O2 -> CO2 + 2H2O
M(C)=12 gram/mol
M(H)=1 gram/mol
takže M(CH4)=16 gram/mol
80 gramů je 80/16 molů
tolik molů je i toho CO2
M(O)=16 gram/mol
takže M(CO2)=12+16 to jeeee.... 28 gram/mol?
80/16 máme molů, jeden mol CO2 váží 28 gramů, takže to je (80/16)*28 gramů.
čísla si spočítej. rozumíš tomu?
| Nahlásit
Nejen já, ale i kolega pulec se občas mýlí. M(CO2)= 12+2*16 = 44g/mol. Molekula CO2 obsahuje 2 atomy kyslíku. . Ale pro tenhle výpočet molární hmotnost CO2 nepotřebujeme, pokud množství CO2 má být udáno jeho objemem za standardních podmínek ( 273,15K; 101325Pa)
Z rovnice je zřejmé, že z molu methanu vznikne mol CO2. Látkové množství vypočteme, když hmotnost metanu vydělíme molární hmotností methanu, což je známý vztah n = m/M kde n je látkové množství v molech, m je hmotnost a M je molární hmotnost g/mol. S pomocí tohoto tohoto vztahu tedy vypočteme látkové množství methanu. Pokud tento vztah trošku upravíme, můžeme s jeho pomocí vypočíst hmotnost CO2:
n = m/M => m = n*M = n(mol)*44(g/mol).
Pokud bychom potřebovali objem CO,, můžeme jej vypočítat pomocí stavové rovnice
p*V = n*R*T => V = n*R*T/p kde V je objem. p je tlak, n je látkové množství, T je teplota v Kelvinech (T(K) = 273,15 + t(°C)) a R je molární plynová konstanta 8,314 J/(K*mol). Pro standardní podmínky je objem 1 molu plynu
Vm = 22,41dm3/mol
V(CO2) = 80/16*22,414 (dm3) za standardních podmínek.
OK?
| Nahlásit
Jen upřesnění:
V(CO2) = (80/16)*22,414 (dm3) za standardních podmínek.
| Nahlásit
Mockrát vám děkuji!
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek