Ontola > Fyzika > diskuze
| Nahlásit

Na jakém principu je sestrojena siréna?

Témata: fyzika

6 reakcí

| Nahlásit
V počátcích vývoje sirén se objevily dva různé systémy. První představoval tzv. motorové sirény. Jednalo se o kovové pouzdro s motorem a setrvačníkem, které přes trubku vydávalo táhlý kolísavý zvuk. Motor při rozběhu roztočil setrvačník a siréna tak vydávala stoupající tón. Při vypnutí setrvačník zajistil postupný doběh, při kterém tón sirény klesal. Proces se cyklicky opakoval. Druhý používal vzduchový kompresor s rozbočovačem, který přepínal proud vzduchu do trubek, které vydávaly různě vysoký tón. Taková siréna měla skokově proměnnou výšku tónu, kdežto první systém měl spojitě proměnnou.

Charakteristické zvuky obou systémů, tedy spojitá nebo skokově proměnná výška tónu, daly postupně vzniknout dvěma různým kulturám akustické výstrahy. O tomto tématu bude řeč v kapitole "Výstražná zařízení u nás a ve světě".

Spolu s rozvojem elektrotechniky byl motor a kompresor postupně nahrazen tlakovým membránovým reproduktorem, zesilovačem a generátorem tónů řízeným mikroprocesorem. Siréna byla v mnoha případech doplněna o mikrofon, takže posádka vozidla mohla vydávat hlasové povely, eventuálně připojit radiostanici nebo další zařízení do systému zesilovače.

Množství podpůrných tónů se zvětšilo a umožnilo tak zvýraznění výstrahy přepnutím různých tónů. Výkon sirén se v současné době ustálil na standardu 100 W, jsou však k dispozici sirény o výkonu od 80 - 300 W
| Nahlásit
VÝSTRAŽNÁ ZAŘÍZENÍ U NÁS A VE SVĚTĚ

Každý stát, někde každé město či okres si určily provedení výstražných zařízení na vozidlech. Zatímco v oblasti pracovních vozidel panuje téměř celosvětová shoda a užívá se zde výstražných světel oranžové barvy, v oblasti vozidel s právem přednostní jízdy je situace značně odlišná. Jednotlivé oblasti využívají různých barevných kombinací optických výstražných zařízení i tónů akustické výstrahy.

Afrika

Situace mezi africkými státy je značně nepřehledná, většinou se však používá červená barva. Téměř výhradně se používají spojitě proměnné tóny akustické výstrahy.

Amerika

Na americkém kontinentě je nejvýznamnější situace v USA, která v podstatě ovlivňuje celý americký kontinent. Vzhledem k právnímu uspořádání určuje barevné provedení výstražných zařízení každý stát, okres a město. Z tohoto důvodu je zde možno vidět všechny myslitelné kombinace. Pokud se pokusíme situaci zobecnit, můžeme konstatovat, že hasiči užívají většinou kombinaci červená, event. červeno-bílá, záchranná služba užívá většinou stejnou kombinaci, občas doplněnou o modrou barvu. Policie užívá pravděpodobně nejvíce kombinaci modro-červená. Zastavme se u největších policejních sborů USA. Policie města New York (NYPD) užívá kombinaci červeno-bílá, policie měst Los Angeles nebo San Francisco (LAPD, SFPD) užívá kombinaci modro-červená, policie měst Chicago nebo Houston užívá modrá světla. Téměř výhradně se používají spojitě proměnné tóny akustické výstrahy.

Asie

Velká část asijského kontinentu používá na výstražných zařízeních barvu červenou, event. v kombinaci s bílou. Vzhledem k množství států a nepřehlednosti vládních systémů, jakož i legislativy se situace různě mění. Zvláštností je Čína, která má výstražná zařízení rozdělena podle barev na různá použití. Oranžová barva je, stejně jako ve většině světa, určena pro pracovní vozidla. Červenou barvu smějí používat hasiči, armáda, vládní představitelé a policie. Policie však jako jediná smí používat kombinaci modro-červená. Vozidla záchranné služby smějí používat pouze modrou barvu. Téměř výhradně se používají spojitě proměnné tóny akustické výstrahy.

Austrálie

Australský kontinent využívá výstražná zařízení v červené barvě, event. v kombinaci s bílou pro vozidla záchranné služby a hasičů. Policie používá kombinaci modro-červená, některé jednotky pouze modrá. Téměř výhradně se používají spojitě proměnné tóny akustické výstrahy.

Evropa

V Evropě panuje téměř shoda v používání barevných kombinací optických výstražných zařízení. Podle direktivy Evropské unie se na území Evropy smějí používat výstražná zařízení v oranžové a modré barvě. Jednotlivé státy se však částečně liší. Francie užívá výstražná světla modré barvy pro všechny základní složky - záchrannou službu, hasiče i policii. U policie je však často používána kombinace modro-oranžová. Ve zvukové signalizaci je situace proměnná, ale většinou používají policie a hasiči tón HI-LO, záchranná služba kombinaci tří skokově proměnných tónů. Zcela jiná situace je ve Španělsku, kde modrou barvu užívá pouze policie, mnohdy ve spojení s oranžovou a bílou, hasiči a záchranná služba používají oranžovou barvu. Všechny jednotky využívají sirény s osazením tónů dle výrobce, většinou plynule proměnnými tóny. Zvláštností Španělska je skutečnost, že výstražná zařízení policie mají instalován dodatkový světelný zdroj s nepřerušovaným tokem světla, které se uvádí do chodu při zapnutí světel vozidla. Proto je možné za tmy bez problémů identifikovat vozidlo policie v provozu. Téměř všechny ostatní země Evropy užívají pro vozidla s právem přednostní jízdy pouze modré barvy, event. v kombinaci s bílou. Výjimku tvoří země bývalého SSSR, kde se ustálila kombinace červeno-modrá, a Slovensko, kde se rovněž užívá červeno-modrá kombinace, pro policii i plně červená. Akustická výstraha je rozdílná podle zemí. Německo, Rakousko, část Itálie užívá tón HI-LO nebo podobné kombinace, Česká republiky, Polsko, Slovensko, země bývalého SSSR a další používají spojitě proměnné tóny. Mohou však zde být změny podle výrobce. Použití typu akustické výstrahy je spíše zvykové než kodifikované.
| Nahlásit
Gandalfe, tak toto je opravdu vyčerpávající odpověď, za tu jestli tě tazatel nepochválí, tak se sem vrátím a pochválím tě ještě jednou, teď tě chválím poprve.
| Nahlásit
Mě stačí Lidunko, když mi zachováš svou přízeň.
| Nahlásit
Tu už máš.
| Nahlásit
promiňte, neuvědomila jsem si, píšu z práce 1334
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek