| Nahlásit

Vypočítejte kolik % N obsahuje vzorek, když 1,32 g vzorku bylo převedeno do 100 ml odměrné baňky a po rozpuštění doplněno po rysku. Z tohoto roztoku bylo odpipetováno 20 ml a po přídavku NaOH byl uvolněný amoniak předestilován do 25 ml roztoku kyseliny sírové o koncentraci c = 0,1018 mol/l. Na retitraci nezreagované kyseliny bylo spotřebováno 16,5 ml NaOH o koncentraci c = 0,1079 mol/l. A (N) = 14 g/mol.

Počítám:
%N = [Fř*(Ft1*C(H2SO4)*V(H2SO4)-Ft2*c(NaOH)*V(NaOH)*M(N)]/(1,32) *100
vyšlo mi 22,27 %

první rekace 2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 Ft1 = 2
H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O Ft2=1/2

nejsem si jistý výsledek a taky jestli mám dobře doszaneý faktor titrace
Témata: chemie
Diskuze
(Upr. 23.05. 19:51) | Nahlásit
n(H2SO4předl.) = 0,025*0,1018 = 0,002545 mol. n(H2SO4nadb.) = n(NaOH)/2 = 0,0165*0,1079/2 = 0,0008902
n(NH3) = 2*n(H2SO4sp.) = 2*(0,002545-0,0008902) = 0,00331 mol NH3; n(N) = n(NH3)
m(N) = Ft*M(N)*n(NH3) = 5*14*0,00331 = 0,2317g; %N = 100*0,2317/1,32 = 17,55%

OK?
| Nahlásit
díky, ale je to fakt dobře protože ve výsledku vychází 17,55 %
| Nahlásit
= 2*(0,002545-0,0008902) =
Tady jsem nenásobil tou dvojkou. Už je to opraveno. Kdybys to přepočítával, určitě bys na to přišel sám.

Omlouvám se.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek