Ontola > Fyzika > diskuze
| Nahlásit

Př. Fyzika

Prosím o pomoc:
1. Na vozíku hmotnosti 10 kg stojí chlapec tíhy 40 N. Vozík se pohybuje rychlostí 2 m/s. Hoch vyhodí kámen hmotnosti 1 kg ve směru pohybu vozíku pod elevačním úhlem 60° rychlostí 10 m/s (vzhledem k zemi). Jaká bude potom rychlost vozíku? Tření a odpor prostředí zanedbáváme.

2. Člověk stojící na břehu řeky široké 1 km se chce přepravit na protilehlé místo. Udělá to:
a) Plave tak, aby jeho výsledná rychlost byla kolmá ke břehu
b) Plave přímo k protilehlému břehu a vzdálenost o kterou ho unese proud, dojde pěšky. Plave rychlostí 2,5 km·h-1, rychlost proudu je 2 km·h-1, rychlost chůze je 4 km·h-1
Který způsob přepravy je rychlejší?

3. Planeta Venuše má poloměr 0,97 poloměru Země a hmotnost 0,815 hmotnosti Země. Jak velké je gravitační zrychlení na jejím povrchu? (MZ = 5,98.1024 kg, RZ = 6,37.106 m) [ gV = 0,86 gZ ]
Témata: fyzika

Reakce

 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek