| Nahlásit

Fyzika - dynamika

Zdravím,
potřeboval bych vysvětlit princip těchto příkladů, abych jim rozuměl (v rámci SŠ fyziky)
Při cirkusové atrakci jezdí motocyklista v uzavřené kouli o poloměru 5 m všemi směry. Jakou nejmenší rychlostí musí motocyklista jet? Vzdálenost těžiště motocyklu s jezdcem od vnitřní stěny koule je 0,6 m.

2.159 Proudové letadlo letí rychlostí 300 m ∙ s–1. Určete nejmenší poloměr oblouku trajektorie letadla, jestliže pilot snese krátkodobě až devítinásobné přetížení. Trajektorie letadla je v horizontální rovině.

2.160 Při výcviku kosmonautů se otáčela centrifuga s periodou 2 s. Jak velké přetížení působilo na tělo kosmonauta, které opisovalo kružnici o poloměru 6 m?
Témata: fyzika
Diskuze
| Nahlásit
Stanovit podmínky pro velikost odstředivého zrychlení vyhovující zadání (rovnoměrný pohyb po kružnici), toto zrychlení určit, z něj spočítat odpovídající rychlost.

Příkla podobný prvnímu viz

https://forum.matematika.cz/viewtopic.php?id=94132
(Upr. 17.10.2020 21:02) | Nahlásit
A)

normálové zrychlení při kruhovém pohybu: an=v²/R

r=0,6m
R=5-0,6=4,4 m

an=v²/R

gravitační zrychlení: g

g=an
g=v²/R
v=√(g*R)
v=√(9,81*4,4)=6,5699315064922861035803966258443 m/s
===
| Nahlásit
B)


v=300 m ∙ s–1
R=?
an=9*g

an=v²/R
9*g=v²/R
R=v²/(9*g)
R=300@/(9*9,81)=1019,3679918450560652395514780836 m
===
| Nahlásit
C)

T=2sec
f=1/T
R=6m

v=2πR/T

an=v²/R
x*g=v²/R
x*g=(2πR/T)²/R
x=(2π/T)²*R/g
x=(2*P/2)@*6/9,81=6,0364552911861520604492299693432
===

přetížení je 6g
===
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek