| Nahlásit

Zeď z pórobetonu

Při stavbě prodejny je třeba nejprve postavit zadní stěnu skladu o délce 24 m a o výšce 6,0 m,ve které nebudou ani dveře ani okna. Pórobetonové tvárnice mají rozměr 300 mm x 249 mm x599 mm; hustota tvárnic je 650 kg/m3. Tvárnice se kladou na betonový základ a vytvoří se stěna o šířce 30 cm. Cena jedné tvárnice je podle ceníku asi 140 Kč.
a) Kolik tvárnic je třeba na postavení takové zdi? Stačí jeden kamión z prvního příkladu?
Kolik korun budou stát tvárnice na tuto stěnu?
b) Jaká je hmotnost uvedených tvárnic? Jakou silou působí na betonový základ? Jaký tlak tyto tvárnice vytváří na betonový základ?
c) Kdyby stejná zeď byla vytvořena z cihel spojovaných klasickou maltou, byly by síla působící na základ a tlak na úrovni základu stejné nebo různé? Hustota cihel se pohybuje
mezi 1400 až 2000 kg/m3,pro výpočet berte střední hodnotu, a hustota malty spojující cihly je asi 1700 kg/m3.
d) Jak se dá vypočítat práce, kterou je třeba vykonat při postavení této stěny?

Prosím pomůžete mi vypočítat c) vůbec s tím nevím rady a to d) se myslí k jaké zdi ??
Témata: fyzika
Diskuze
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek