Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

příklad makromolekulární chemie

Zdravím, byl by zde někdo tak laskavý a pomohl mi s těmito příklady prosím?
Předpokládejte lineární polyethylén obsahující 14 000 atomů uhlíku. Délka jedné C-C vazby je 0,154 nm. Určete střední kvadratickou vzdálenost konců <R2>0,5
a) pro model volně skloubeného řetězce.
b) pro model volně rotujícího řetězce. Uvažujte valenční úhel θ = 109,5°
c) pro model vázaně rotujícího řetězce. Uvažujte 2 stavy gauche (φG+ = 60°, φG– = 300°, EG = 2,5 kJ/mol) a jeden stav trans (φT = 180°, EG = 0 kJ/mol), valenční úhel θ = 109,5° a teplotu T = 400 K. Nápověda: Pozor na jednotky použitých veličin a konstant!
d) Zpřesněte výpočet z úkolu a) předpokladem, že délka Khunova segmentu PE odpovídá délce 3,5 C-C vazeb.

Určete rozpustnost polystyrenu (δ = 19,3 MPa0,5) při teplotě 25 °C v následujících rozpouštědlech: aceton (δ = 19,7 MPa0,5), benzen (δ = 18,5 MPa0,5), ethanol (δ = 26,2 MPa0,5), chloroform (δ = 19,0 MPa0,5), tetrahydrofuran (δ = 19,5 MPa0,5), toluen (δ = 18,2 MPa0,5) a voda (δ = 47,9 MPa0,5). Uvažujte hodnotu referenčního objemu V1 = 100 cm3/mol a empirické konstanty β = 0,35. Za hranici rozpustnosti považujte hodnotu 0,5.
předem děkuji
Témata: chemie

Reakce

 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek