| Nahlásit

Výpočet koncentrace HCl

jaká je koncentrace hcl v roztoku hcl o pH 2
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
HCl je silná kyselina, je tedy v roztoku zcela disociovaná podle rovnice
HCl = H+ + Cl-
pH = -log(c(H+)) => -log(C(H+)) = 2 => log(c(H+)) = -2 =>
c(H+) = 10^(-2) = 0,01mol/dm3 z rovnice vyplývá, že c(HCl) = c(H+), protože z jedné molekuly vznikne právě jeden iont H+.
Pokud pomineme vliv vzájemného ovlivňování iontu a provedeme jen hrubý výpočet, bude koncentrace HCl 0,01mol/dm3, při M=36,5g/mol bude koncentrace 0,365g/dm3.
Pro přesnější výpočet bychom museli vypočítat iontovou sílu roztoku, střední aktivitní koeficient a tím vydělit hodnotu, vypočtenou z pH, která není vlastně koncentrací, ale aktivitou. Ale nevím, jestli tazatel potřebuje jít do takové hloubky.
| Nahlásit
HCl disociuje ve vodném roztoku na ionty:

HCl = H+ + Cl-

Z jednoho molu kyseliny vzniká jeden mol H+

pH = -log[H+] ; pH = 2 ; -log[H+] = 2 ; [H+]=10^(-2)

[H+] = 0,01 mol/l
protože z jednoho mulu kyseliny vznikl jeden mol H+
je koncentrace HCl v roztoku: c(HCl) = 0,01 mol/litr.
| Nahlásit
Ne, stačí to takto. Děkuju za vysvětlení.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek