| Nahlásit

Fyzika, dva lyžaři

kopec se sklonem přechází v dolní části do vodorovné roviny. v místě A stojí Karel,jede vyjetou stopou (odporová F1=120N),druhý Tomáš z téhož místa nevyjetou stopou (odporová F2=200N).na vodorovné trati je odporová F3=400N.hmotnost obou je 80kg.jaký bude úbytek mechanické energie způsobený třením při pohybu Karla a Tomáše mezi body A a B,kdy vzdálenost mezi A,B=d=200m?
děkuju za pomoc,vůbec nevím,jaký vzorec použít.
Témata: fyzika
Diskuze
| Nahlásit
Změna energie je práce, v tomto případě práce, způsobená třením. To zadání je neúplné. Vzhledem k tomu, že se odpor liší na šikmé a vodorovné části trati, je nutné uvézt, jaká část z celkové ujeté délky leží ka každé z těchto částí.
| Nahlásit
Ale v obou případech použij vzorec W=F*s kde W je práce (změna energie), F je síla (odporová) a s je dráha, po které síla působí.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek