| Nahlásit

Větné členy, co tam patří?

Podmět závisí na_______________
Na přísudek se ptáme______________
Přísudek závisí na_____________
Přísudek bývá vyjádřen jen slovesem???
Přívlastek shodný závisí na____________
Přívlastek neshodný závisí na____________
Na přívlastek neshodný se ptáme__________
Témata: český jazyk
Diskuze
| Nahlásit
přívlastk
| Nahlásit
Podmět není mluvnicky závislý na žádném jiném větném členu.
Na přísudek se ptáme otázkamy : Co dělá podmět? ( Čte. ) Co se cěje s podmětem? ( Končí. ) Co se říká o podmětu? (Čte. Končí. Je zelený.)
Přísudek tvoří s podmětem základní skladebnou dvojici Jana čte. ( podmět + přísudek ).
Přísudek je vyjádřen: - slovesem ve tvaru určitém - přísudek slovesný ( Jana čte. Jana je pozvána.)
- jménem se sponou - přísudek jmenný se sponou ( Karel je zahradníkem. )
- pouze jménem - přísudek jmenný beze spony ( Vstupné dobrovolné. )
- s podmětem se shoduje v osobě a čísle Jana čte. (3. osoba jednotného čísla.
Přívlastek shodný shoduje se se členem řídícím v pádě, čísle a rodě ( Prašná cesta - 1.pád, jednotné číslo, ženský rod )
Přívlastek neshodný bývá velmi často vyjádřen podstatným jménem v pádě prostém nebo předložkovém ( Vůně šeříků, pohled z okna )
skloňuje se pouze řídící podstatné jméno ( 1. pád - Cesta údolím., 7. pád - Cestou údolím. )
http://maturita.cz/cestina/gramatika/vetne_cleny.htm
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek