| Nahlásit

Chemie - priklad

5% roztok NaOH o hustotě 1, 0538 g/ml. Jaká je koncentrace v mol/l?
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
Vypočteš, kolik gramů NaOH je v 1dm3 = 1053,8g roztoku a vypočtenou hmotnost přepočítáš na látkové množství. a protože to vypočtené látkové množství je v 1dm3, bude to současně molární koncentrace. [1,317mol/dm3]
| Nahlásit
A s temi 5 % vubec nepocitam?
(Upr. 01.11.2014 18:27) | Nahlásit
Bez nich tu hmotnost NaOH nevypočítáš. Hmotnost je těch 5% z 1053,8g roztoku.
| Nahlásit
w(NaOH) = 5%/100 = 0,05; m(NaOH) = 1053,8*0,05 = 52,69g NaOH; M = 39,9971g/mol
n = m/M = 52,69/39,9971 = 1,317mol/dm3

OK?
| Nahlásit
Ano, dekuji!
| Nahlásit
Mohl bych se jeste zeptat na priklad: Z 500 g nasyceného roztoku kys. borité bylo odpařeno 400 g vody. Kolik H3BO3 vykrystalizovalo. Rozpustnost: 5, 04 g/100 ml H20?
| Nahlásit
Hmotnostní zlomek borité v nasyceném roztoku je w = 5,04/(100+5,04) = 0,04798
V 500g roztoku bylo rozpuštěno m(H3BO3) = 500*0,04798 = 23,99g H3BO3 a
m(H2O) = 500-23,99 = 476,01g vody. Po odpaření zbylo 76,01g vody, ve které zůstalo rozpuštěno
m(H3BO3rozp.) = 76,01*5,04/100 = 3,83g H3BO3.
Vykrystalovalo 23,99-3,83 = 20,16g H3BO3.
| Nahlásit
Dekuji, a v tomto prikladu je postup stejny: Bylo připraveno 750g roztoku Na2CO3 rozpuštěním 120g heptahydrátu Na2CO3 v příslušném množství vody. Jaká byla výsledná koncentrace uhličitanu sodného v tomto roztoku? Koncentraci vyjádřete v procentech.
Kolik mililitrů 35% HCl (ró = 1,18g/ml) je třeba přidat, aby reagoval všechen uhličitan?
| Nahlásit
?
(Upr. 04.11.2014 07:47) | Nahlásit
Musíš nejprve přepočítat heptahydrát na bezvodou sůl:
m(Na2CO3) = M(Na2CO3)*m(heptah.)/M(heptah). Pak vypočítáš hmotnostní zlomek Na2CO3 v těch 750g. Když jej (w) vynásobíš 100, dostaneš hmotnostní %.
Ve vztahu pro hmotnost bezvodé soli je m(heptah.)/M(heptah.) látkové množství n, pro které platí
n(Na2CO3) = n(heptahyd.) = m(heptah.)/M(heptah.)
Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + CO2 + H2O => n(HCl) = 2*n(Na2CO3)
Látkové množství přepočítáš na hmotnost vztahem m = n(HCl)*M(HCl)
Vydělením hmotnostním zlomkem 0,35 dostaneš hmotnost 35% roztoku a pak vydělením hustotou objem.

Stačí?
| Nahlásit
Ano, dekuji!
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek