| Nahlásit

které částice s elektrickým nábojem se účastní vedení elektrického proudu v plynech?

Témata: fyzika
Diskuze
| Nahlásit
Tak na téhle adrese si najdeš asi všechno:

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/128004-elektricky-proud-v-plynech
| Nahlásit
jednoduše: vedení el proudu v plynech je usměrněný pohyb iontů a elektronů
| Nahlásit
katyonty a volné elektrony
| Nahlásit
kecy
| Nahlásit
Vzduch není za normálních podmínek vodiví, ale může se jím stát např. při vzniku blesku(ionty jsou urychlovány a když takový iont narazý na neutrální molekulu, rozštěpí ji na kladný iont a volný elektron-tím se tvoří další a další volné elektrony a kladné ionty).Říkáme, že vzduch ionizuje!-vodivost stoupá a v jistém okamžiku nastane jiskrový výboj
Jsou tři příklady vedení elektrického prouduve vzduchu nebo v plynech: jiskrový elektrický výboj, elektrický oblouk a elektrický výboj ve zředěných plynech.
Elektrický oblouk: Do elektrického obvodu se zdrojem napětí alespon 60 V zařadímě 2 uhlíkové tyčinky a ochranný rezistor. Připblížíme tyčinky, aby se navzájem dotýkaly zahrocenými konci. Uzavřeme - li el.obvod, zahrocené konce spojených tyčinek se zahřívají, jetsliže po chvíli tyčinky od sebe trochu oddálíme, vytvoří se mezi jejich rožhavenými hroty el.oblouk(z rožhaveného hrotu uhlíkové tyčinky připojené k zápornému polu zdroje napětí vyletují uvolněné elektrony narážející prudce na neutrální molekuly a štěpí je na kladné ionty a volné elektrony. Mezi hroty uhlíkových tyčinek tak vzniká vrstva vodivého vzduchu, který má vysokou teplotu a jasně svítí(teplota může dosáhnout až 5000 stupnu Celsia)
| Nahlásit
jste fakt velky kokoti
| Nahlásit
jou
| Nahlásit
Za normálních podmínek jsou elektrony vázány k jádrům, protonů a elektronů je stejný počet a atomy/molekuly plynu jako celek nemají náboj. I kdybychom s nimi pohybovali, žádný náboj se přesunovat nebude, jinak řečeno, nepoteče elektrický proud. Aby se plyn stal vodivý, musíme jej ionizovat, tedy nějakým způsobem odtrhat elektrony od atomů - tím vzniknou volné záporné elektrony a kladně nabité zbytky atomů - ionty. Ty už se nám pohybují v elektrickém poli (třeba mezi dvěma uhlíky obloukové lampy) - tzn. teče proud.
Nejběžnější způsoby ionizace jsou teplotou nebo ionizujícím zářením. Pokud jsou částice plynu moc teplé, pohybují se a sráží vysokou rychlostí a hodně energie je obsaženo i ve vibračních módech - prostě sebou mlátí tak intenzivně, že se elektrony ve svých "důlcích" kolem jádra neudrží. Podobně se rozdělí, pokud elektron pohltí foton s dostatečnou energií (utrafialový, rentgenový, gama), která stačí na jeho vyšprtnutí z dráhy.
Je to trochu moc mechanická představa, ale pro první představu stačí.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek