Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

chemické reakce

Ahoj, mám dotaz. učitelka nám dala takové procvičování a nevím, zda to mám dobře. Máme celkem 6 reakcí a máme je rozdělit dle: a) počtu fází, b) tepelného zabarvení, c) vnějších změn, d) typu přenášených částic.

1.reakce: HCl + NaOH => Nacl + H2O
a) homogenní, b) atermická(ani se nedodává ani nespotřebovává teplo), c) konverze, d) acidobazický děj
2. reakce: AgNO3 + NaBr = AgBr + NaNO3
a) heterogenní, b)atermická, c)konverze, d) komplexotvorná reakce
3.: 2Zn + 2 HCl = 2ZnCl + H2
a) heterogenní, b) atermická, c) substituční(vytěsňovací), d) redoxní reakce
4.: H2 + O2 = 2H2O
a) heterogenní, b)exotermická, c) syntéza, d)redoxní reakce
5. 2 KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2
a) heterogenní, b) endotermická, c) rozkladná reakce, d) redoxní reakce
6. 3 K2MnO4 + 2 H2O = 2 KMnO4 + MnO2 + 4 KOH
a) heterogenní, b) atermická, c)rozkladná reakce, d)NEVÍM

Mohl by mi to prosím někdo zkontrolovat a opravit + napsat co je to 6 d)? Díky moc :-)
Témata: chemie

1 reakce

(Upr. 20.02.2013 10:05) | Nahlásit
1:b-exothermní; c-??;
2: c - srážecí; d-konverze? (AgBr není komplex)
3: b - exothermní; c - plynotvorná?
5: d - rozkladná?; c - plynotvorná
6: d - disproporcionace (reakce, kdy se látka rozkladá na několik produktů s různým oxidačním číslem centrálního prvku: 2Mn(VI) -> Mn(IV) + Mn(VII)
U reakce 1 žádné vnější změny nejsou, kromě vývoje tepla.
Je škoda, že nemáš u jednotlivých kriterií na výběr. Pak je dělení složité. Vezměme třeba tepelné zabarvení. Nějaké tepelné zabarvení má každá, samovolně probíhající reakce. Liší se jen jeho velikostí. Podobně u vnějších změn. Konverze sama o sobě nemusí být doprovázena žádnou vnější změnou, ale může být doprovázena výraznou změnou barvy. Je otázkou, jestli na příklad vnější změnou je syntéza. Tu bych považoval spíš za typ reakce. Reakce vodíku s kyslíkem je doprovázena vývojem světla a tepla a po skončení objemovou kontrakcí - ze tří molů plynů vzniknou jen dva moky vodní páry, která nakonec alespoň zčásti zkondenzuje. Podobně u 5 budeme uvažovat o redoxní reakci jen, pokud vezmeme v úvahu reakci 2Mn(VII) + 2O(-II) = Mn(VI) + Mn(IV) + O2(0); běžně se ale tahle reakce považuje za rozkladnou. Vnější změnou je tady především tvorba plynu a malá změna vzhledu pevné fáze.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek