| Nahlásit

Titrace, příklad

25 ml neznámého vzorku CaCl2 bylo napipetováno do 250 ml odměrné baňky po rysku destilovanou vodou. Na titraci bylo odebráno 15 ml vzorku. Byl použit odměrný roztok AgNO3 o c = 0,05 mol/l, faktor = 0,9358 a spotřebě 15,6 ml. Vypočítej koncentraci CaCl2 v g na l původního vzorku. m.h. = 111

Vím, že by se měl použít vzorec c1 . V1 = c2 . V2, ale nevím si rady, jak dosadit do počítání tuto rovnici CaCl2 + 2AgNO3 --- 2AgCl + Ca(NO3)2 1:2
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
I uvedený vzorec použiješ, ale později. Nejprve si musíme vypočítat skutečnou koncentraci odměrného roztoku:
c´= c*f = 0,05*0,9358 = 0,04679
Vzorcem c´*V´= c1*V1 stanovíme koncentraci chloridů Cl- v titrovaném roztoku. Pokud bychom chtěli počítat přímo CaCl2, musíme vztah upravit podle reakční rovnice:
2AgNO3 + CaCl2 = 2AgCl + Ca(NO3) ; z rovnice je zřejmé, že mol CaCl2 odpovídá 2 molům AgNO3:
n(CaCl2) = c´*V´/2 kde čárkou jsou označené proměnné, týkající se AgNO3
n(CaCl2) = c´*V´= 0,04679*0,0156 = 0,000729924 mol; všimni si, koncentrace titračního činida je v mol/dm3, proto i spotřeba v dm3.
Toto množství bylo v pipetovaném množství. V celém objemu odměrné baňky tedy bylo 250/15 x víc:
n(celk.) = 0,000729924*250/15 = 0,01217 molu v 250cm3. Molární koncentrace v pipetovaných 25 cm3 původního roztoku tedy byla
c(kon.) = n/V = 0,01217/0,025 = 0,4866mol/dm3
c[g/dm3] = m/V = n*M/V = c[mol/dm3]*M = 54,014 g/dm3
Obecně používaný symbol pro molární hmotnost je M. tentýž symbol se používá i pro molární koncentraci, takže c=0,4866mol/dm3 = 0,4866M, ale také m(CaCl2) = 111g/mol.
OK?
| Nahlásit
Velice se omlouvám, vypadla mi v tom výpočtu ta dvojak pod lomítkem, takže mělo být:
n(CaCl2) = c´*V´/2= 0,04679*0,0156/2 = 0,000365 mol; všimni si, koncentrace titračního činida je v mol/dm3, proto i spotřeba v dm3.
Toto množství bylo v pipetovaném množství. V celém objemu odměrné baňky tedy bylo 250/15 x víc:
n(celk.) = 0,000365*250/15 = 0,006083 molu v 250cm3. Molární koncentrace v pipetovaných 25 cm3 původního roztoku tedy byla
c(kon.) = n/V = 0,006083/0,025 = 0,2433mol/dm3
c[g/dm3] = m/V = n*M/V = c[mol/dm3]*M = 27,0072 g/dm3
Obecně používaný symbol pro molární hmotnost je M. tentýž symbol se používá i pro molární koncentraci, takže c=0,4866mol/dm3 = 0,4866M, ale také m(CaCl2) = 111g/mol.
OK?
| Nahlásit
Takže koncentace původního vzorku je 27,0072 g/l? A to m(CaCl2) = 111g/mol a můžu to zapsat i jako 111M? Jinak moc děkuji
| Nahlásit
Velké M za číslem se používá jako znak pro molární koncentraci: 0,5M. Ale z kontextu musí být jasné, o jakou látku jde, nebo se vzorec připojí jako dolní index. Pro molární hmotnost se to používá v opačném pořadí a s = : M(CaCO3)= 100g/mol, opět vzorec jako dolní index. Ve vzorcích se M používá jako symbol pro molární hmotnost.
Takže 0,05M AgNO3 je roztok AgNO3 o c=0,05mol/dm3.
| Nahlásit
250/15 x více, to znamená, že když bude na titraci odebráno třeba 30 ml, bylo by to 250/30 x více?
| Nahlásit
Jistě. Vypočítáš látkové množství v pipetovaném objemu,. Když jej vydělíš pipetovaným objemem, dostaneš obsah látky v 1 cm a pak to vynásobíš objemem zásobního roztoku:
n(celk.) = (0,000365/15)*250 = 0,006083 - takhle je to možná názornější. Tak jsme dostali látkové množství v pipetovaném objemu původního roztoku. Takže mějme p1 = množství pipetované do odm. baňky, p2 z odm. baňky k titraci a V objem odm. baňky. A všechny objemy budeme dosazovat v cm3. Pak:
c = n*(V/p2)*(1000/p1) = n*1000*V/(p1*p2)
Uvědom si, že molární koncentrace je látkové množství nějaké látky v 1 litru roztoku. Při titraci zjistíš látkové množství v titrační baňce a přepočítáváš je na 1dm3 = 1000cm3 původního roztoku.
| Nahlásit
Děkuji
| Nahlásit
Když bych v této úloze měla spočítat kolik g Ca(OH)2 je v 1 l vzorku, mohlo by to být takto: m = 0,07719 . 0,01 . 74 ?
| Nahlásit
Tak jednoduché to nebude, uvědom si, že AgNO3 nereaguje s Ca(2+), ale s Cl-. Ca(OH)2 sice bude nějak s AgNO3 reagovat, ale není jasné jak a nakolik to bude kvantitativní. Nevím, co je to za čísla. Těch 74 na konci je M(Ca(OH)2) ale ty dvě nevím.
| Nahlásit
omlouvám se, špatně jsem se podívala to patřilo k příkladu: Při titraci 10ml neznámého vzorku Ca(OH)2 bylo spotřebováno 8,3 ml odměrného roztoku HCl o c=0,2M a f= 0,93. Kolik g Ca(OH)2 je v 1 l? Tady už by to bylo možné?
| Nahlásit
c´= 0,2*0,93 = 0,186mol/dm3
Ca(OH)2 + 2HCl = CaCl2 + 2H2O
n(Ca) = n(HCl)/2 = 0,186*0,0083/2 = 0,0007719
c(Ca(OH)2) = n/V = 0,0007719/0,01 = 0,07719 mol/dm3; M(Ca(OH)2)=74,093g/mol
m(Ca(OH)2) = n*M = 0,07719*74,093 = 5,719g/dm3
Obávám se, že jsi tam buď zabudovala pipetovaný objem 2x, nebo jsi se sekla o 2 místa.
| Nahlásit
Takže zde vrozec vůbec nevyužiju, stačí c v mol/l vynásobit M a mám výsledek. OK, děkuju
| Nahlásit
Když si nejsi jistá použitím vzorce nebo samým vzorcem, můžeš si zkusit rozměrovou analýzu. Do vzorce dosadíš místo hodnot jejich rozměry. Všechno je v pořádku, když ti vyjde rozměr počítané veličiny.
V tom příkladu jei použila vztah m=c*V*M=[mol/dm3]*dm3*g/mol = g. Ty máš ale počítat gramy v 1dm3, musížš tedy dostat rozměr g/mol:
m = c*M = [mol/dm3]*[g/mol] = g/dm3.
| Nahlásit
Tohle taky často používám, ale jen abych věděla v jakých jednotkách mám dosazovat do vzorce a tohle je zase jedna dobrá rada navíc. Děkuji za pomoct s příklady, moc jste mi pomohl.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek