Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

Chemie – Oxidační čísla, počet izomerů, …

Dobré odpoledne!

Jedná se o 7 úloh z chemie a biologie. Správné odpovědi nemám k dispozici. Najde se nějaká hodná duše, která mi poradí / utvrdí, prosím?

1) Vyberte možnost, kde uhlík má nejnižší oxidační číslo:
a) CH4
b) HCHO
c) CH3OH
d) CO2

Vodík s nekovy má oxidační číslo +I.
methan: C(–IV)H4(+I)
methanal: H(+I)C(0)H(+I)O(–II)
methanol: C(–II)H3(+I)O(–II)H(+I)
oxid uhličitý: C(+IV)O2(–II)

V případě methanu se vyskytuje uhlík s nejmenším formálním oxidačním číslem, to jest za a).

2) Určete sekvenci antikodonu, jestliže víte, že sekvence DNA je TGT.

Uvědomil jsem si , že DNA se transkribuje na mRNA. Nicméně to není vše, protože během translace se na mRNA (kodon) váže tRNA (antikodon).
Mé řešení je následovné (DNA → ATCG × RNA → AUCG):
▷ DNA: TGT
▷ mRNA: ACA
▷ tRNA: UGU

Dle této úvahy usuzuji, že sekvence nukleotidů na antikodonu je UGU.

3) Vyberte správné tvzení o DNA:
a) Ke zdvojení hmoty chromozomů dochází během interfáze.
b) Chromozom se skládá z chromatinu, jenž obsahuje několik molekul DNA.

U této úlohy vyberu možnost a), neboť se domnívám, že ke zdvojení dochází v S-fázi (replikace DNA), což je fáze v interfázi. Na druhou stranu nevím, zda autor otázky neměl na mysli mitózu, kde vlastně dochází také ke změně počtu chromozomů.

4) Potvrďte správnost tvrzení:
a) William Harvey je objevitelem krevního oběhu a srdcečního systému.
b) Carl Linné, zakladatel zoologické nomenklatury, byl zastáncem neodarwinismu.
c) Antoni van Leeuwenhoek, nizozemský přírodovědec, přišel s teorií o dvojbunečném dělení.

Vím, že Harvey je spjat s krevní oběhem, ale s tím srdcem si nejsem jist. Vylučovací metodou zvolím variantu a).

5) Kolik izomerů tvoří uhlovodík C3H6?
a) 1
b) 2
c) 3
d) takový uhlovodík neexistuje

Vybírám variantu b). Izomery se vyznačují tím, že mají stejný sumární vzorec. Na základě tohoto poznatku jsem si vybavil cyklopropan (C3H6) a propen (C3H6). Dále mě v tuto chvíli nic jiného nenapadá.

6) Co nepatří do genových mutací?
a) inzerce
b) delece
c) substituce
d) amplifikace

Domnívám se, že amplifikace (zřejmě duplikace?) patří do chromozomových mutací, proto označuji d).

7)
I) Je pravda, že opticky aktivní uhlík / chirální uhlík má 4 různé substituenty a hybridizaci sp3?
→ Za mě ano.

II) Obsahuje 4-ethyl-4-methylheptan chirální uhlík?
→ V případě, že se uhlík nachází uprostřed hlavního řetězce, tak se, dle mého názoru, ruší jeho optická aktivita, tedy není chirální. Vlastně blbnu, spíše se jedná o chirální uhlík a já si to pletu s racemátem… Je tomu tak?

III) Obsahuje 3-methylhex-1-en chirální uhlík?
→ Ano, konkrétně 3. uhlík v hlavním řetězci je chirální?

Prosím, rád bych se poučil z chyb. Nevím, zda mé řešení je správné.
Témata: chemie

4 reakce

| Nahlásit
Ad 7 II - 1. zbytek ethyl, 2. zbytek methyl, 3. a 4. zbytek je propyl, nepůjde o chirální uhlík.

Jinak správně.
| Nahlásit
AD5, C3H6 je buď propen nebo cyklopropan, takže by byl podle možností izomer 1 - avšak se mi moc nezdá, že by necyklický uhlovodík byl izomerní s cyklickým.
| Nahlásit
Izomery jsou to dva.
| Nahlásit
Převelice děkuji! Vážím si toho. ❤️
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek