| Nahlásit

Jaký je rozdíl mezi gramatikou a pravopisem?

Témata: jazyky
Diskuze
(Upr. 26.07.2014 21:05) | Nahlásit
gramatika - (cizí slovo) - mluvnice; v informatice množina pravidel, popisující jazyk

pravopis - (české slovo) - pravidla psaní; pravo+pis: (pravo - správný, pis - psaní = správné psaní)
| Nahlásit
Gramatika je soustava pravidel, tak jak se vytvořily v průběhu vývoje jazyka.
Pravopis je soustava uměle vytvořených pravidel jak správně psát, vytvořená jazykovými odborníky.
| Nahlásit
gramatika, česky mluvnice. To, co se učí ve škole - tvarosloví, (slovní druhy, skloňování, časování aj.), skladba - větný rozbor. Jinak se do mluvnice řadí lexkologie - tvoření slov, fonetika a fonologie - zvuková stránka jazyka, stylistika - nauka o slohu, slovní zásoba.

ortografie, česky pravopis = ustálená forma zacchycení zvukového projevu pomocí znaků = písmen.
| Nahlásit
cenobito ???
501026 :-)
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek