| Nahlásit

Fyzika, práce

Prosím, asi je to jednoduché, ale nevím si rady.
Proton, který byl zpočátku v klidu, byl v cyklotronu urychlen na výslednou rychlost o velikosti v=3*10^6 m/s, jakou práci při tom vykonala elektrická síla, kterou proton urychlila? Práci vyjádřete v eV
Témata: fyzika
Diskuze
| Nahlásit
Vykonáná práce = získané kinetické energii. Rychlost v je malá vůči rychlosti světla (~ 1/100 c), takže kinetickou energii uvedeného protonu lze spočítat podle klasického vzorečku

Ek = 1/2 mv² [J],

tu vyjádřit v eV podle vztahu

1eV = 1.602*10^(-19) J
->
1 J = 6.242*10^(18) eV

Hmotnost protonu m = 1.67*10^(−27) kg
| Nahlásit
Už tomu rozumím, děkuji
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek