| Nahlásit

Roztoky, inertní plyny

Inertní plyny jsou v suchém vzduchu zastoupeny v následujících koncentrcích: He 5,24ppm; Ne 18,2ppm; Ar 0,934%(m/m); Kr 1,14ppm; Xe 87ppb
a)Koncentrace 5,24ppm pro He znamená, že v 1litru vzduchu je obsaženo 5,24mikrolitru He. Kolik molů He za normálních podmínek obsahuje 1 litr vzduchu?Tato hodnota se rovna molarite He ve vzduchu.
b)Určete molární koncentrace pro Ar, Kr, Xe ve vzduchu ua normálních podmínek.

Vysledky a)234nmol, b)51nmol;4nmol
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
Objem jednoho molu za normálních podmínek (101325Pa; 273,15K) vypočteš podle stavové rovnice:
V0 = n*R*T/p = 1*8,314*273,15/101325 = 0,022414m3 = 22,414dm3/mol
He: n = V/V0 = 5,24*10^-6/22,414 = 2,34*10^-7 mol = 234*10^-9mol

Stejným způsobem vypočteš i molaritu pro ostatní plyny.
OK?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek