| Nahlásit

Chemické výpočty

1) Kolik gramů NaNO 3 vznikne neutralizací roztoku, který obsahuje 12 gramů NaOH?
M(NaNO3)=84,99 g/mol; M(NaOH)=40,00 g/mol, výsledek: 25,5 g

2) Odvoďte vzorec hydrátu chloridu vápenatého, ztrácí -li 7,3 g tohoto hydrátu při zahřívání
3,6 g vody. (Ar(Ca) = 40,08; Ar(Cl) = 35,453; Ar(H) = 1,00797; Ar(O) = 15,9994), výsledek: CaCl2.6H2O

3) . Do roztoku, který obsahoval 27 g chloridu měďnatého, bylo přidáno 12 g železa. Kolik
gramů mědi vzniklo? M(CuCl2)=134,45 g/mol; M(Fe)=55,85 g/mol; M(Cu)=63,55 g/mol., výsledek: 12,8 g

Vůbec si nevím rady, mockrát Vám děkuji za pomoc :)
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
1: NaOH + HNO3 = NaNO3 + H2O => n(NaNO3) = n(NaOH) = m(NaOH)/M(NaOH)
m(NaNO3) = n*M = M(NaNO3)*m(NaOH)/M(NaOH) = 84,69*12/40 = 25,407g

2: Ze zbytku po zahřívání vypočteme látkové množství CaCl2:
n(CaCl2) = (7,3-3,6)/M(CaCl2) = 3,7/110,986 = 0,03334mol CaCl2
n(H2O) = m(H2O)/M = 3,6/18 = 0,2mol H2O
CaCl2:H2O = 0,03334:0,2 = 1: 5,999 = 1:6 => CaCl2.6H2O

3: Fe + CuCl2 = Cu + FeCl2 => n(Fe) = n(CuCl2) = n(Cu) tzo jsou stechimetrické poměry. Rozhodující bude tedy ten z reaktantů (Fe, CuCl2), kterého je méně:
n(Fe) = 12/55,85 = 0,215mol; n(CuCl2) = 27/134,45 = 0,201mol
m(Cu) = n*M = 0,201*63,55 = 12,762g Cu. Železa je mírný nadbytek (0,014mol) a zůstane nezreagován.

OK?
| Nahlásit
Děkuju mockrát :) už chápu :)
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek