| Nahlásit

Chemie - součin rozpustnosti

Rozpustnost hydroxidu vápenaté ho je 0,165 g v 100 ml roztoku. Vypočítejte součin
rozpustnosti. M(Ca(OH)2)=74,09 g/mol.
Prosim, o vypocet. Dekuji!
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
Prosim jeste o priklady:
1) Jaké pH má vodný roztok, v němž je koncentrace OH- iontů 4.10-10 mol.dm-3?
2) Jaká je molární koncentrace H3O+ iontů v roztoku, jehož pH = 5,5?
| Nahlásit
0,165g/100cm3 roztoku je 1,65g v 1dm3.
c(Ca(OH)2) = (m/M)/1dm3 = 1,65/74,09 = 0,02227 mol/dm3 Ca(OH)2
c(Ca++) = n(Ca(OH)2; c(OH-) = 2*c(Ca(OH)2)
Ks = c(Ca++)*c(OH-)^2 = c(Ca(OH)2)*(2*c(Ca(OH)2))^2 = 4*c(Ca(OH)2)^3 = 4,418*10^-5

OK?
| Nahlásit
1: pOH = -log(4*10^-10) = -9,4; pH = 14 - pOH = 14 - 9,4 = 4,6

2: c(H3O+) = 10^-pH = 10^-5,5 = 3,162*10^-6
| Nahlásit
Mockrat dekuju!
| Nahlásit
o co mi vlastně u toho součinu rozpustnosti jde ? co chci vastně zjistit ? nějak tomu příkladu vubc nerozumím, obzvláště tomuhle : c(Ca++) = n(Ca(OH)2; c(OH-) = 2*c(Ca(OH)2)... prosím, pomoc :(
| Nahlásit
Součin rozpustnosti je speciální případ rovnovážné konstanty:
Ca(OH)2(s) ⇄ Ca++(l) + 2OH-(l); K = c(Ca++)*c(OH-)^2/c(Ca(OH)2)
Speciální je v tom, že jediný reaktant je v pevné fázi, což je standardní stav a jeho aktivita ( - koncentrace) je rovna jedné. Tím se vztah zjednoduší na tvar
Ks = c(Ca++)*c(OH-)^2. Pokud jde o čistý nasycený roztok dané látky, který je ve styku s touto látkou v pevné fázi, pak množství rozpuštěné látky určuje současně koncentrace iontů, z nichž je látka složená. Látka sama fakticky v roztoku neexistuje, je zcela rozložená na ionty. Vztah mezi koncentrací iontů a "koncentrací" rozpuštěné látky určuje disociační rovnice:
AgCl = Ag+ + Cl-; pak c(AgCl) = c(Ag+) = c(Cl-
Ag2S) = 2Ag+ + S--; pak c(Ag2S) = c(Ag)/2 = c(S--)
As2S3 = 2As+++ + 3S--; c(As2S3) = c(As+++)/2 = c(S--)/3
Součin rozpustnosti je konstanta. Z koncentrace jednoho iontu můžeme s jeho pomocí vypočítat koncentraci druhého iontu, třeba i v případě, že jeden z iontů pochází z jiného zdroje.Ukažme si to na příkladu:
Jaká bude koncentrace iontu Zn++, pokud roztok zinečnaté soli upravíme na pH = 10?
c(OH-) =10^-4; Ks(Zn(OH)2) = 3,16*10^-17
Ks = c(Zn++)*c(OH-)^2 => c(Zn++) = 3,16-10^-17/(10^-4)^2 = 3,16*10^-9 mol/dm3.

Stačí?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek