Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

Reakce vodního roztoku Na2CO3 vs. NaHCO3 ( pH )

Dobrý den ! Chápu, prosím pěkně, správně, že reakce vodního roztoku Na2CO3 ( / K2CO3 ) je SILNĚ zásaditá ( jelikož (CO3)2- reaguje s vodou HLAVNĚ za vzniku H2CO3 ( a méně HCO3- ) , kdežto v případě jevů probíhajících po disociaci jedlé sody jen ČÁST iontů HCO3- reaguje s vodou ?

Mockrát děkuji !
Témata: chemie

2 reakce

| Nahlásit
A ještě, prosím - proč reakcí (NO3)- s H2O / H+ NEmůže vzniknout H2NO3 ?
| Nahlásit
1: Začneme tím, že se podíváme do tabulek: pKa(H2CO3) = 6,38; pKa(HCO3-) = 10,25; z toho
pKb(CO3--) = 14 - 10,25 = 3,75; pKb(HCO3) = 14-6,38 = 7,62.
Z těchto hodnot vyplývá, že ion CO3-- je středně silná až slabá báze. Ve vodném roztoku bude hydrolyzovat podle rovnice CO3-- + H2O = HCO3- + OH-. Zvýená konmcentrace OH- = pokles koncentrace H+ dovolí jen malé části HCO3- další hydrolýzu: HCO3- + H2O = H2CO3 + OH-. Tato hydrolýza způsobí další zvýšení koncentrace OH-, ale půjde o velmi malé množství, takže koncentrace H2CO3 bude zanedbatelná. Při koncentraci Na2CO3 0,001mol/dm3 bude
pOH = 0,5*(3,75 - log(0,001)) = 3,375 => pH = 10,62. Celkově probíhá tedy hydrolýza CO3-- ve dvou stupních: nejprve za vzniku HCO3- a OH- a dál podle koncentrace HCO3- a H3O+ proběhne reakce HCO3- + H3O+ = H2CO3 + H2O. Protože vzhledem k pH po proběhnutí první reakce, je koncentrace H3O+ velmi malá, je minimální i toto pokračování, zejména při vyšších koncentracích.

2: Ion NO3- je složen tak, že jeden kyslík je vázán dvojnou vazbou, a další dva kyslíky jsou vázány jednoduchými vazbami. Jeden z těchto kyslíků má záporný náboj, protože byl původně soušástí OH skupiny v HNO3 a odštěpil H+. Na tento kyslík se může opět navázat vodíkový ion za vzniku HNO3. Centrální atom dusíku má jen čtyři valenční orbitaly a v HNO3 jsou všechnz čtyři zaplněné. Centrální atom nemůže žádnou další vazbu vytvořit.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek