Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

chemické příklady

1. Určete hmotnostní koncentraci roztoku kyseliny sírové, který vznikl smícháním 1000 g 96% H2SO4 a 500 g
10% H2SO4?
2. Kolik gramů vody je nutno přidat k 200 ml 68% HNO3 ( =1,4 g.cm-3 ), aby vznikl 10% roztok?
3. Jaká je molární koncentrace kyseliny sírové (96%, =1,84g.cm-3
)? Kolik ml této kyseliny je potřeba použít
pro přípravu 1000 ml 0,1 M roztoku?
(Mr(H2SO4)=98,078)
4. Pro přípravu roztoku kyseliny sírové bylo použito 100 ml 80% roztoku ( =1,7272 g.cm-3 ) a 100 ml 10%
roztoku ( =1,0661 g.cm-3 ) H2SO4 a roztok byl doplněn na celkový objem 1000 ml. Jaká je molární
koncentrace připraveného roztoku? Jaká je molární koncentrace vodíkových iontù ve výsledném
roztoku?
5. V cukrovaru potřebují zahustit 1000 litrů 10% (hmot.) roztoku sacharozy ( = 1,038 g.cm–3
) na 40%
( = 1,117 g.cm–3
). Jakým způsobem byste roztok zahustili? Jaký objem bude mít 40% roztok?
6. Při analýze látek se velmi často používá 0,5 M roztok kyseliny sírové ( = 1,03 g.cm–3
). Vypočítejte, v jakém
poměru (v objemových dílech) je třeba smíchat koncentrovanou kyselinu sírovou (98%,  = 1,84 g.cm–3
) s
vodou ( = 1,00 g.cm–3
), abychom připravili roztok této koncentrace! M(H2SO4) = 98,1 g.mol–1
7. Ve vzorku pitné byla stanovována koncentrace Mg2+ a Ca2+ iontů zapříčiňujících její tvrdost. K 1000 ml
vzorku vody bylo přidáno dostatečné množství uhličitanu sodného na to, aby se vysrážel všechen MgCO3
a CaCO3. Vzniklá sraženina měla po vysušení hmotnost 0,2125 g. Vyžíháním sraženiny se snížila její
hmotnost na 0,1146 g. Určete molární koncentrace Mg2+ a Ca2+ ve vzorku pitné vody!
M(CaCO3) = 100 g.mol–1
, M(MgCO3) = 84,3 g.mol–1
, M(CaO) = 56 g.mol–1
, M(MgO) = 40,3 g.mol–1
8. 35 hmot. % roztok ethanolu ve vodě má hustotu 950 kg.m–-3
. Určete objemové zlomky obou složek, když
(C2H5OH) = 790 kg.m–3 a (H2O) = 1000 kg.m–3
. Porovnejte součet objemů složek a celkový objem
roztoku pro vzorek o hmotnosti 100 g.
Témata: chemie

1 reakce

| Nahlásit
Navrhnul bych tento postup: Vyber některý příklad. Já ti vysvětlím řešení a řeknu ti, které z tvých příkladů mají způsob řečení velmi podobný, Ty se pokusíš o vyřešení, Pokud se zadaří, vybereme další skupinu. Pokud ne, najdeme příčinu a vysvětlíme. Jinak bych měl pocit, že připravuješ k vydání sbírku příkladů.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek