| Nahlásit

fyzika - síla působící proti směru pohybu

Těleso o objemu 40ml a hmotnosti 80g klesá ke dnu nádoby s vodou(ρ=1000kg.m^3)konstantní rychlostí 6cm/s. Jaká celková síla působí na těleso proti směru jeho pohybu? (grav-zrychlení=10m/s^2)Správná odpověď 0,80 N

Těleso o objemu 40ml a hmotnosti 20g stoupá ode dna nádobys vodou(ρ=1000kg.m^3 konst. rychlostí 6cm/s. Správná odpověď by měla být 0,40N.

Furt mě vrtá hlavou jakto? už to tu bylo řešeno, ale já mám za to, že proti pohybu, když těleso klesá působí vztlaková síla a když stoupe tak tíhová.. prostředí můžeme zanedbat, protože to by se řešilo u obou... někdo ochotný mi to vysvětlit ?? nechce se mi to držet v hlavě tak, že když klesá budu počítat tíhovou a když stoupe tak vztlakovou - tohle bych chápal kdyby to bylo ve směru pohybu :/// rád bych to pochopil :)
Témata: fyzika
Diskuze
| Nahlásit
Vztlaková a tíhová působí vždy současně a vůbec nezáleží na tom zda se pohybuje nebo nepohybuje, akorát vztlaková působí vztlakem, tedy se snaží aby těleso vyplavalo, tedy se ho snaží z vody vypudit k hladině a gravitační ho naopak táhne ke dnu. Podle toho která síla zvítězí tak se těleso buď:

1. potápí Fg>Fv (klesne ke dnu, "jako kámen")
2. vznáší Fg=Fv (jako ryby mezi dnem a hladinou)
3. plave Fg<Fv (někdy říkáme plove, stoupá k hladině a někdy se vynoří částečně nad hladinu) např. lodě, ledovce
| Nahlásit
Díky! už sem na to přišel, která síla působí proti a proč :)
| Nahlásit
Problém je v tom, že odpor prostředí nemůžeš zanedbat. Pokud nebude vztlaková a tíhová síla v rovnováze, bude výsledná síla těleso urychlovat, takže se bude pohybovat rovnoměrně zrychleně. Musí tedy existovat nějaká další síla, jejíž velikost bude záviset na odporu prostředí. Jakmile její velikost dosáhne potřebnou hodnotu, těleso přestane zrychlovat a bude se pohybovat rovnoměrně přímočaře. Odpor prostředí působí stejně bez ohledu na směr pohybu a jeho velikost je závislá jen na rychlosti.
| Nahlásit
Já příklad vypočítal jako F=m*g/hustota. Logicky, čím já hustota vyšší, tím menší musí působit síla proti tělesu.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek