Ontola > diskuze
| Nahlásit

kalorimetrická rovnice

Dobrý večer, prosím o pomoc s příkladem:
Určete výslednou teplotu vody, kterou naměříme, když do 10 litrů vody 70°C teplé dáme 2kg ledu teploty 0°C (měrná tep. kapacita ledu je 2,1 kJ*kg-1*K-1, měrné skupenské teplo tání ledu je 334 kJ*kg-1, měrná tepelná kapacita vody je 4,2 kJ*kg-1*K-1). Vychází mi 49,177 °C... Podle výsledků má vyjít 45, ale jsou tam občas chybi, tak bych chtěla poprosit, jestli by mi to někdo nepotvrdil. Postupovala jsem: c1 m1 (t1 - tv) = m2 . lt + c2 m2 (tv - t2)
.... tv je vysledna teplota.

Pak jsem narazila ještě na tento příklad: Vypočtěte teplo, kterého je potřeba k tomu, aby se led o hmotnosti 10 kg a teplotě – 10° C přeměnil na vodu o teplotě 20° C. Měrná tepelná kapacita ledu je 2,1 kJ ⋅ kg – 1 ⋅ K – 1, měrná tepelná kapacita vody je 4,18 kJ ⋅ kg – 1 ⋅ K – 1, měrné skupenské teplo tání ledu je
334 kJ⋅kg – 1.
Vychází mi 3,97 MJ. Postupovala jsem podle. Q = m ledu . l ledu + m ledu . c ledu (rozdíl teplot)... uvažuji správně, že je rozdíl teplot 30 stupnu?
Díky moc.
Témata: Nezařazené

5 reakcí

| Nahlásit
*chyby, samozřejmě :D
| Nahlásit
c2m2(t2-t) = m1c(ledu) + m1c(vody)(t-t1)
4200.10(70-t) = 2.334000 + 2.4200(t-O)
227200= 50400.t
t=45,08 stuňů C

2.příklad
Led se musí nejprve ohřát z -10 na O stupňů. K tomu potřebuje teplo Q= m(ledu).c(ledu). 10 = 210000 J. Pak už je z něj voda o teplotě 0 a tu musíme ohřát na 20 stupňů. Q= m(ledu).c(vody).20= 10.4200.20= 840000J celkové teplo bude součtem těchto 2 tepel: 210 kJ+ 840 kJ=1050 kJ= 1,O5 MJ
| Nahlásit
chybný výpočet, chybí tání při 0°C
| Nahlásit
chybný výpočet, chybí tání při 0°C
| Nahlásit
Je to přece ten vztah m*l tání ledu = 2*334 000, jen je to chybně zapsané pomocí veličin. Výsledek také odpovídá řešení v knize, ze které příklad je.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek