| Nahlásit

Jaké bude pH roztoku jestliže smícháme stejné objemy roztoků o pH 1 a 5?

ahoj, jak spočítat tento příklad prosím? Jakmile je pH a mísení roztoků moc si nevím rady děkuji
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
12) Jaké bude pH roztoku připraveného smícháním 150 ml roztoku kyseliny sírové o koncentraci 0,6 mol/l a 11 ml 22% roztoku kyseliny sírové o hustotě 1,155 g/cm3, když ho doplníme destilovanou vodou na objem 25 litrů. M/H2SO4/ = 98 g/mol

a jak prosím spočítat tento typ příkladu?
| Nahlásit
Začneme definicí pH = -log(c(H3O+)). Několik příkladů: Vždycky bude c(H3O+)a pak pH:c(H+) = 1 - pH = 0
c(H+) = 10^-2 - pH = 2; c(H+) = 10^-5 - pH = 5 a inverzně
pH = 12 - c(H+) = 10^-12; pH = 4,5 - c(H+) = 10^-pH = 3,15*10^-5.
Usnadníme si počítání a smícháme litr roztoku o pH 1 a litr o pH5
n(H+) = 1dm3*0,1mol/dm3 + 1*10^-5 = 0,10001 mol H+. Objem roztoku teď máme 2 dm3, takže
c(H+) = 0,10001/2 = 0,050005 mol/dm3 H+ => pH = -log(0,050005) = 1,3.

Co ještě není jasné?
| Nahlásit
12: n(H2SO4) = 0,15*0,6 = 0,09 mol; m2 = 11*1,155*0,22 = 2,795g; n2 = 2,795/98 = 0,0285 mol.
Celkové látkové množství H2SO4 = 0,09+0,0285 = 0,1185 mol. c(H2SO4) = n/V = 0,1185/25 = 0,00474 mol/dm3. Každá molekula H2SO4 při disociaci uvolní 2 ionty H+, protože je silnou kyselinou do obou stupňů:
H2SO4 + 2H2O = 2H3O+ + SO4--. Koncentrace H3O+ tedy bude 2*0,00474 = 0,00948 a pH = 2,023.

OK?
| Nahlásit
Ahoj, chápu díky.
ještě se chci zeptat na tento příklad:
10) Jaké je pH roztoku vzniklého smícháním 208 ml roztoku H2SO4 s pH 2,12 a 127 ml roztoku H2SO4 o c=0,0491 mol/l a 0,41g NaOH. Vše bylo doplněno vodou na objem 500 ml. M/NaOH/ je 40 g/mol.

Nejprve spočítám látkové množství kyselin a hydroxidu, budu mít celkové látkové množství a co se týče toho objemu kterým to látkové množství podělím abych získal koncentraci, ten objem bude těch 5000 ml celkový? a nebo jen 208 + 127
| Nahlásit
Co se týká toho objemu, máš v zadání, že výsledný objem bude doplněn na 500cm3 = 0,5dm3. Ale ten výpočet bude trošku složitější. Jako v příkladu 12 vypočítáme látkové množství H3O+. Od toho odečteme látkové množství OH- (NaOH) a získané látkové množství H3O+ přepočteme na koncentraci vydělením objemem a z ní pak pH.
Jako v příkladu 12 n1(H+) = -10^-2,12 * 0,208 = 0,001578; n2(H+) = 2*0,0491*0,127 = 0,01247; H2SO4 je dvojsytná, proto 2x.
n(OH-) = n(NaOH) = 0,41/40 = 0,01177 mol; H+ + OH- = H2O; výsledné c(H+) = 0,001578+0,01247-0,01177 =0,002273 mol H+.
c(H+) = 0,002273/0,5 = 0,004546 mol/dm3; pH = -log(0,004546) = 2,34.
Pokud by nám c(H+) vyšlo záporné, znamenalo by to, že OH- je v nadbytku. Stejně, jako jsme počítali pH, bychom z koncentrace OH- vypočítali pOH a z něj pak vztahem pH = 14 - pOH požadované pH.

Jasné?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek