| Nahlásit

chemie příklad jak vypočítat?

Vypočtěte tlak butanu zaujímajícího molární objem 200 cm3/mol při T = 250 °C. Využijte rovnici id. plynu a van der Waalsovu rovnici (a = 1388,60 GPa·cm3/mol2; b = 116,39 cm3/mol). Z experimentálních dat vychází pexp = 13,25 MPa
Témata: chemie
Diskuze
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek