| Nahlásit

priklad chemia

Kolik cm3
30% kyseliny trihydrogenfosforečné (hustota = 1,2 g.cm-3) je třeba pro
přípravu 150 cm3
roztoku této kyseliny o koncentraci c = 0,1mol.dm-3? (A. hm: H=1,
P=31, O=16)
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
n(H3PO4) = c*V = 0,1mol/dm3*0,15dm3 = 0,015mol; M(H3PO4) = 97,995g/mol
m(H3PO4) = n*M = 0,015mol*97,995g/mol = 1,47g
m(30%) = 1,47g/0,3 = 4,9g 30% H3PO4
V(30%) = m/ró = 4,9/1,2 = 4,08cm3.

OK?
| Nahlásit
Ano, dakujem
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek