| Nahlásit

pH roztoku H2SO4, NaOH a vody

Vypočti pH roztoku 20ml 0,1M H2SO4 + 25ml 0,1M NaOH + 55ml vody. Vypočítejte také pH po zředění 15x.
Témata: chemie
Diskuze
(Upr. 22.01. 16:16) | Nahlásit
Počáteční podmínky: n(H2SO4) = 0,02*0,1 = 0,002mol; n(NaOH) = 0,025*0,1 = 0,0025;
V = 20+25+55 = 100cm3 = 0,1dm3.
2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O; část H2SO4 se neutralizuje NaOH. Zbytkové množství H2SO4 bude:
n(H2SO4zb) = 0,002-0,0025/2 = 0,002-0,00125 = 0,00075 mol.
c(H2SO4) = 0,00075/0,1 = 0,0075 mol/dm3; n(H3O+) = 2*n(H2SO4zb) = 2*0,00075 = 0,0015mol
c(H3O+) = 0,0015/0,1 = 0,015 mol/dm3 => pH = -log(0,015) = 1,82.
Ředěním se nemění obsah rozpuštěné látky, mění se jen objem roztoku:
V1 = 15*V = 15*0,1 = 1,5 dm3. c(H3O+) = 0,0015/1,5 = 0,001 mol/dm3;
pH = -log(0,001) = 3.

OK?
| Nahlásit
Mně to také právě vychází 1,82, ale ve výpočtech je 2,82
| Nahlásit
Tak je asi chyba tam teda :)
| Nahlásit
Autor výsledku vypočetl látkové množství zbytku H2SO4, ale vztáhnul to na 1dm3 roztoku. Ale mělo to být v 0,1 dm3, takže dostal koncentraci 10x menší. Jaké pH tam bylo po naředění?
| Nahlásit
P naředění 15x bylo pH=4
| Nahlásit
Zaměnil jsem tam koncentraci a látkové množství. Už je to opravené. Pokud se toho ředění týká můžeme odvbodit následující: ať f je faktor zředění: V1 = f*V kde V je objem před a V1 po zředění. Pak pH1 = pH + log(f). V našem případě log(15) = = 1,18
pH1 = 1,82 + 1,18 = 3.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek