| Nahlásit

Kyseliny - zajímavosti, rekordy

Neznáte nějaké zajímavosti ohledně kyselin? Třeba nejsilnější a nejslabší kyselina?
Budu ráda za cokoliv děkuji..
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
Lučavka královská, latinsky aqua regia neboli královská voda, je dýmavá žlutohnědá kapalina používaná pro rozpouštění obtížně rozpustných prvků, vzácných (královských) kovů. Jde o směs koncentrované kyseliny dusičné (HNO3) a kyseliny chlorovodíkové (HCl) v poměru 1:3. Objevil ji arabský alchymista Geber v 9. století. Až do roku 1997 byla jediným známým rozpouštědlem zlata.
Za druhé světové války během německé invaze do Dánska použil lučavku královskou nebývalým způsobem maďarský chemik George de Hevesy. Rozpustil v ní dvě zlaté Nobelovy ceny pro Maxe von Laue a Jamese Francka, aby je nacisté neukradli. Roztok položil na polici ve své laboratoři v Institutu Nielse Bohra. Po válce se vrátil, našel roztok neporušený a vysrážel z něj zlato zpět. Nobelova společnost pak znovu odlila medaile z původního zlata.
| Nahlásit
Kyselina kyanovodíková (chemický vzorec HCN)Je obsažena i v hořkých mandlích ve formě své soli – cyankáli – ze které se uvolní v žaludku pomocí kyseliny chlorovodíkové.
Kyanid draselný (triviálně cyankáli) je draselná sůl kyseliny kyanovodíkové. Chemický vzorec je KCN.
Tento jed je oblíbený u autorů detektivních románů. V praxi bylo cyankáli používaným jedem pro sebevraždy špiček nacistického režimu. Ampulku s jedem použili například Adolf Hitler, Eva Braunová, Heinrich Himmler nebo k trestu smrti odsouzený Hermann Göring.
| Nahlásit
Podle teorie kyselin je kyselinou ta sloučenina, která může odštěpit vodíkový proton. Tak se mezi kyseliny dostala např. i voda nebo alkohol, který je ještě slabší kyselinou než voda. Nejslabší kyselinu proto nelze určit, protože vždy záleží na tom, zda je některé látka tak silná zásada, aby proton ze sloučeniny odštěpila.
Kyselina chloristá HClO4 je jednou z nejsilnějších kyselin.
Kys.fosforečná se užívá také při výrobě nealkoholických nápojů (označení E338; obsahuje ji například Coca-Cola) a při výrobě zubních tmelů. , nachází se v DNA.
kys.uhličitou pijeme v sycených nápojích (bublinky).
Kyselina boritá i její soli odpuzují nepříjemný hmyz jako mravence, šváby apod. a slouží proto jako součást netoxických insekticidů.
Kyselina boritá barví plamen intezivně zeleně a je proto součástí různých pyrotechnických směsí při přípravě ohňostrojů a podobných aplikacích. Tato reakce zároveň slouží jako důkaz výskytu boru v analytické chemii.
Pohlcuje neutrony - její roztok v koncentraci do 16 g/kg (t.j. 1,6% roztok) se proto využívá jako chladivo a moderátor v tlakovodních jaderných reaktorech.
Acylpyrin je kyselina acetylsalicylová.
Objev kyseliny citronové je připisován islámskému alchymistovi z 8. století Jabir Ibn Hayyan. Středověcí evropští učenci si byli vědomi existence přírodní kyseliny v citronech a citronových šťávách. Švédský chemik Carl Wilhelm Scheele poprvé izoloval kyselinu citronovou v roce 1784 krystalizací z citronové šťávy. V průmyslovém rozsahu se začala kyselina vyrábět v roce 1860. V roce 1893 objevil C. Wehmer, že některé druhy plísně Penicillium dokážou produkovat kyselinu citronovou z cukru. Nicméně tento mikrobiální způsob výroby kyseliny nebyl průmyslově důležitý až do první světové války, která přerušila italský export citrusů. James Currie v roce 1917 objevil, že plíseň rodu Aspergillus niger může účinně vyrábět kyselinu citronovou. O dva roky později firma Pfizer započala průmyslovou výrobu kyseliny citronové na tomto principu.
Kyselina lysergová se izoluje z námelu (na obilí parazitující houba Claviceps purpurea). Kyselinu možné syntetizovat i uměle. Její amid je známým LSD.
Kys.močová:
Dna, odborně arthritis urica (v některých pramenech arthritis uratica), též zvaná pakostnice či podagra, je metabolické onemocnění, porucha odbourávání purinů, které se vyznačuje nadměrnou produkcí kyseliny močové. V důsledku vysoké koncetrace kyseliny močové v krvi dochází ke krystalizaci této látky v kloubech i jiných tkáních. Častými místy vzniku takzvaných dnavých tofů jsou klouby palce (zejména nohou), ušní lalůček, méně často například ramenní kloub, případně další klouby. Toto se projevuje hlavně prudkými a bolestivými záchvaty zánětu kloubů (dnavé záchvaty). Může též vést k tvorbě močových kamenů.
V lékařství se určitá forma dny označuje podle místa uložení krystalických hmot kyseliny močové nebo podle místa vzniku záchvatů: noha - podagra, ruka - chiragra, rameno - omagra, pakostnice.

Této nemoci se dříve říkalo nemoc bohatých, protože byla způsobena nadměrnou konzumací alkoholu a masitých jídel.
| Nahlásit
ještě štěstí, že přišel někdo, kdo rozumí chemii (narozdíl ode mne) 8+)
| Nahlásit
Moc vám oběma děkuju. Sama bych to nikdy takhle pěkně nenapsala.
| Nahlásit
Já bych měla dozat.. Jestli nevíte,jak poznám které plyny jsou kyselinotvorné a zásadotvorné ? Dá se to někde najít nebo mohu odvodit ? ( Potřebuji zjistit plyny jako je např. dusík,chlor,oxid siřičitý atd.)
| Nahlásit
"plyny jako je např. dusík,chlor,oxid siřičitý"

SO2 je kyselinotvorný plyn. H2SO3 siřičitá

Cl2 je kyselinotvorný plyn ; ve vodě můžeme psát HCl + HCl0

N2 se ve vodě málo rozpouští, ale nevytvoří kyseninu.
Jeho oxidy N2O3 ; N2O4 ; N2O5 vytvářejí kyseliny.

Viz periodická tabulka :
Kromě vodíku.
Všechny prvky od diagonály B, Si, As, Te včetně a nalevo
jsou tuhé na normálních podmínek. Tedy nejsou to plyny.
Ani jejich oxidy nejsou za norm.podmínek plyny.
Tedy zásadotvorné plyny nejsou.
| Nahlásit
Mužu se zeptat jak se nazývá reakce mezi kyselinou a zásadou? a co při ní vzniká?
| Nahlásit
Reakci říkáme neutralizace.

A vždy při ní vzniká voda a sůl v obecném smyslu,
tedy ne jen chlorid sodný.

Můžeme ji napsat obecnou rovnicí:

B(OH) + HA = BA + H2O
kde B(OH) je hydroxid ; B(+) je kation
HA je kyselina ; A(-) je anion

Např.:
Ba(OH)2 + 2HBr = BaBr2 + 2H2O bromid barnatý

3 Ca(OH)2 + 2 H3PO4 = Ca3(PO4)2 + 6 H2O
fosforečnan vápenatý (fosforečnan trivápenatý)

nebo
Ca(OH)2 + H3PO4 = Ca(HPO4) + 2 H2O
hydrogenfosforečnan vápenatý

nebo
Ca(OH)2 + 2 H3PO4 = Ca(H2PO4)2 + 2H2O
dihydrogenfosforečnan vápenatý

atd.
| Nahlásit
Děkuju moc :)
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek