| Nahlásit

útrobách jaký je to slovní druh

Témata: slovní druhy
Diskuze
| Nahlásit
Je to podstatné jméno.
| Nahlásit
DĚKUJI
| Nahlásit
A nemohl jsi na to přijít sám? Útroby, bez útrob, v útrobách... to slovo jde skloňovat, takže hned odpadají slovesa, příslovce, předložky, spojky i citoslovce, a zbývají nám podstatná jména, přídavná jména, zájmena a číslovky. Na číslovku ani na zájmeno to nevypadá, tak už zbývají jen podstatná a přídavná jména. Na podstatná jména se můžeme zeptat otázkou kdo, co a dalšími pádovými otázkami, na přídavná jména otázkou jaký, takže to zase až tak složité nebylo. Ale chápu, že zeptat se bez přemýšlení na Ontole je jednodušší.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek