Ontola > Fyzika > diskuze
| Nahlásit

Příklady - kinematika, dynamika, práce

1. Na volné těleso o hmotnosti 100kg působí impuls síly o velikosti 50N*s. Jakou udělí tělesu rychlost?

2. Muž vytahuje okov o hmotnosti 20kg ze studny konstantní rychlostí 0,5m·s-1. Jaká síla napíná provaz, na němž je okov zavěšen? (odpor prostředí zanedbáme, a=10m.s-2.)

3. Těleso o objemu 40 ml a hmotnosti 20 g stoupá ode dna nádoby s vodou konstantní rychlostí 6cm·s-1. Jaká celková síla působí na těleso proti směru jeho pohybu?

4. Jakou rychlostí se původně pohyboval meteorit o hmotnosti 1 kg, když se při jeho průletu atmosférou a dopadu uvolnilo celkem 18MJ tepelné i jiné energie?

5. Jaké množství tepla a jiné energie se uvolní při pádu tělesao hmotnosti 5 kg z výšky 100m v homogenním gravitačním poli Země? (a=10 m.s-2)

předem díky za pomoc
Témata: fyzika

7 reakcí

| Nahlásit
1: Změna hybnosti tělesa Δp = 50N*sec (imuls síly.
Δp = m*(v-v0); pro v0 = 0 v = Δp /m = 50/100 = 0,5m/sec.

2: při konstantní rychlosti vytahování okovu na něj působí provaz silou, která se rovná tíze okovu m*g, a tou je napínám provaz. F = 20*10 = 200N.

3:Těleso o objemu 40cm3 je při ponoření v kapalině nadlehčováno silou, rovnou tíze stejného objemu kapaliny. Ve vodě o ρ = 1g/cm3 to bude Fv = 0,040kg*10m/sec^2 = 0,4N. Proti vztlakové síle působí tíha těles Fg = 0,02kg*10m/sec^2 = 0,2N, a protože tělesou stupá rovnoměrně přímočaře, je rozdíl mezi vztlakovou silou a tíhou tělesa rovný odporu prostředí Fo = 0,4-0,2 = 0,2N.

4: Protože po dopadu měl meteorit nulovou kinetickou energii, jeho veškerá kinetická energie se přeměnila na tepelnou a jinou formu:
E = 18*10^6J = 0,5*m*v^2 => v = √(2*18*10^6J/1kg) = 6000m/sec je rychlost, která odpovídá celkové počáteční mechanické energii (?).

5: Uvolní se jako jiné formy potenciální energie tělesa: E = m*g*h = 5*10*100 = 5kJ
| Nahlásit
OK, díky moc
| Nahlásit
můžu se zeptat proč u příkladu č. 4 je 2*18...? děkuji
| Nahlásit
Mezku? ale příklad 4 má vyjít 0,4 N .. nechápu jaktože výsledkem není právě 0,2...?
| Nahlásit
Záleží, jak se na to díváš.
Mezek spočítal sílu, která působí proti pohybu vlivem odporu prostředí (0.2 N). Ale fakticky proti pohybu působí i tíhová síla (též 0.2 N). Dohromady je to tedy těch 0.4 N, po kterých toužíš.

A je to právě rovno velikosti vztlakové síly, která působí ve prospěch pohybu – musí to tak být, protože těleso se pohybuje rovnoměrně přímočaře a to signalizuje, že výslednice VŠECH sil, které na něj působí, je nulová: 0.4 -0.2 -0.2 = 0 (to je předpoklad, ze kterého Mezek vycházel).
| Nahlásit
(a mimochodem, je to příklad 3, ne 4)
| Nahlásit
nechapu proc ro neni 1000 ja vsude v zadani mmam 1000 ale u tohoodle prikladu zrovna ro neni zadany a je tady 1 a ne 1000 :/ jsem z toho zblbla
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek