| Nahlásit

Chemie, příklady

1)Kolik gramů je FeSO4 x 7H2O je třeba napřípravu 500g 10% roztoku FeSO4 (mol. hmotnost FeSO4 = 152g/mol)

2) Napište rovnici oxidace ethanolu. Kolik gramů ethanolu je třeba na přípravu 100g acetaldehydu. (mol. hmotnost ethanolu = 46g/mol, molár. hmotnost acetaldehydu = 44g/mol)
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
U příkladu č. 1. není jasné jestli se má připravit bezvodý síran nebo též s vodou.
2. C2H5OH + 1/2 O2 ---> CH3CHO + H2O
ze 44g C2H5OH.....44g acetaldehydu
z xg..............100g
-----------------------
x= 95,6g
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek