Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

1. Identifikujte kovy A–E, pokud víte, že byly vybrány ze skupiny kovů vyjmenovaných v úvodní části.

Kov A byl ponořen do konc. HCl, ihned se začal vyvíjet bez-
barvý plyn, barva reakční směsi se neměnila, ale směs se za-
čala zahřívat a reakce začala probíhat velmi bouřlivě (může se
stát, že reakční směs vzkypí a vyteče z reakční nádoby). Po-
kud byl kov A ponořen do koncentrované HNO3 nebo H2SO4,
reakce neprobíhala. Kov B byl také ponořen do konc. HCl,
s kyselinou ale reagoval pouze velmi pomalu, protože vznika-
jící produkt X je málo rozpustný ve vodě. Kov C s HCl nere-
agoval vůbec, nereagoval ani se zředěnou H2SO4. Reakce
začala probíhat, až když byl kov C ponořen do koncentrované
H2SO4. Začal unikat bezbarvý štiplavý plyn a roztok se začal barvit do modra.
Kov D reagoval se zředěnou HCl za vývoje bezbarvého plynu a roztoku o svět-
le zelené barvě. Kov E reagoval pouze s koncentrovanou HNO3 za vývoje
oranžovo-hnědého plynu a soli, ve které má kov E oxidační číslo +I.
Témata: chemie

2 reakce

| Nahlásit
Z Beketovovy
řady napětí kovů, ušlechtilé a neušlechtilé kovy
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek