Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

koncentrace [OH-] a pH v roztoku chlornanu

Máme chlornan o koncentraci NaOCl 2,2165 mol/l, který obsahuje NaOH 0,2168 mol/l, ke kterému přidáme 0,2806 mol HCl 100%. Jaká bude ve výsledném roztoku koncentrace [OH-] a pH?
Témata: chemie

8 reakcí

| Nahlásit
Půjde o chlornanový pufr, pKa(HClO) = 7,21. Bohužel tajíš, kolik toho roztoku chlornanu bude. Předpokládám, že ho bude 1 litr. Po neutralizaci bude zbytkové látkové množství HCl
n(HCl) = 0,2806 - 0,2168 = 0,0638mol. Zbytková HCl uvolní stejné látkové množství kyseliny clorné a o toto množství se sníží množství chlornanu:
ns/na = (2,2165 - 0,0638)/0,0638 = 33,741 a log(na/na) = 1,528
pH = 7,21 + 1,528 = 8,738; pOH = 5,262; c(OH-) = 10^-pOH = 10^-5,262 = 5,47*10^-6mol/dm3.

Nezatajil jsi náhodou objme toho chlornanu, do kterého se přidává HCl?
| Nahlásit
Díky.
Opomněl jsem sdělit, že se jedná o 1 l chlornanu a že se může zanedbat objem přidané HCl.
| Nahlásit
Není náhodou pKa(HClO)= 7,53?
| Nahlásit
Máš pravdu. Ale nebude problém to přepočítat, viď? Je to jen ten poslední řádek.
| Nahlásit
O. K.
| Nahlásit
Měl bych ještě dotaz:
Chápu, že jsi při výpočtu vyšel z rovnice pH = pK + log ([A-]/[HA]) pro disociaci slabé kyseliny HA ↔ H+ + A-, kde [HA] je koncentrace kys. chlorné, která je úměrná koncentraci zbytkové HCl = 0,0638 mol. Ale není mi úplně jasné, proč [A-] = ([NaOCl]-[HCl]) = 2,2165 - 0,0638. Mohl bys to trochu rozvést a příp. uvést rovnici, ze které by se to dalo odvodit?
Díky.
| Nahlásit
Máš směs NaClO + NaOH. Když k tomu přidáš HCl, nejprve bude neutralizovat NaOH. Pokud bude HCl víc, zbytkové množství silné kyseliny vytěsní slabou HCl z její soli. V roztoku se tedy objeví vytěsněná HClO a o její látkové množství klesne koncentrace chlornanu, tedy iontu ClO-. Rovnice reakce je NaClO + HCl = NaCl + HClO (vytěsňování slabé kyseliny silnou).

Jasné?
| Nahlásit
Dík, o. k.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek