| Nahlásit

chemie příklad

Navážku 1,6535 g síranu železnatého (Mr = 151,90) jsme rozpustili ve 100 ml odměrné baňce a pro jednotlivé titrace 0,02 M roztokem KMnO4 pipetovali 25 ml. Průměrná spotřeba titračního činidla byla 15,85 ml. Jaká je čistota síranu železnatého?

Začal jsem rovnicí a dál nevím, poradíte prosím někdo?
10 FeSO4 + 2 KMnO4 + 8 H2SO4 5 Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2 MnSO4 + 8 H2O
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
Tak to zkusíme po krocích: K tomu prvnímu kroku najdeš vysvětlení tady:
https://www.ontola.com/cs/ondi/etsfnb/stechiometrie-chemicke-reakce
10FeSO4 + 2 KMnO4 + 8 H2SO4 = 5 Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2 MnSO4 + 8 H2O vyplývá, že
n(FeSO4) = (10/2)*n(KMnO4) = 5*n(KMnO4) = 5*0,01585*0,02 = 0,001585 mol FeSO4. To bylo ve 25 cm3 zásobního roztoku, pipetovaného ze 100 cm3 odměrné baňky. Ve 100cm3 zásobního roztoku byl rozpuštěn celý vzorek o hmotnosti 1,6535g. Titrací zjištěné množství tedy bylo 1/4 hmotnosti vzorku. V něm n(FeSO4) = 4*0,001585 = 0,00634 mol. m(FeSO4) = n*M = 0,00634*151,9 = 0,963g.
%FeSO4 = 1*0,963/1,6535 = 58,243%.

Jasné?
| Nahlásit
Jasné, děkuju, moc jste mi pomohl.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek