| Nahlásit

vodný roztok hydroxidu draselného s hodnotou pH rovnou 12,70 byl zředěn vodou dvakrát , tzn. přídavkem přesně stejného objemu destilované vody. Hodnota pH tohoto zředěného roztoku je ?

12,70-0,3 =12,40 je to správně ?
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
pOH = 1,3 + log(2) = 1,6; pH = 14 - 1,6 = 12,4
| Nahlásit
taky CHO???? a díky
| Nahlásit
takže pH zředěného roztoku je 14-1,6= 12,40
| Nahlásit
Ahoj mám, otázku...

Proč je to možné spočítat přes pOH, ale když bych chtěl počítat přes pH tak mi to nevychází?

Počítám to přes rovnici c=(V1c1 + V2c2) / Vcelk

V1,2 = 1
Vcelk = 2
| Nahlásit
Protože se jedná o zásadu. Koncentrace KOH udává současně koncentraci OH-, nikoli H+.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek