| Nahlásit

stacionární magnetické pole

Elektrony s počáteční nulovou rychlostí jsou urychlovány ve Wehneltově trubici napětím 200 V, v magnetickém poli o velikosti magnetické indukce =9,05*10 na 4 T se pohybují po kružnici o poloměru 5 cm. Určete rychlost elektronů.
Témata: fyzika
Diskuze
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek