Ontola > Fyzika > diskuze
| Nahlásit

Jaký použijete vzoreček nebo jak ho sestavíte?

Na nakloněné rovině, která svírá s vodorovnou rovinou úhel alfa=30°, leží dřevěný kvádr o hmotnosti m1=3kg, spojený vláknem s tělesem o hmotnosti m2=2kg. A potřebuji zrychlení a=? ms-2, součinitel smykového tření mezi prvním tělesem a nakloněnou rovinou f=0,1.
Témata: fyzika

4 reakce

| Nahlásit
Tvoje zadání je trochu chudé, pokud se týká tělěsa s hmotností m2. To může být buď zavěšené ma vlákně, vedeném přes kladku na horní hraně nakloněné roviny, nebo se pohybovat po vodorovné rovině bez tření, při čemž na něj vlákno působí rovnoběžně s vodorovnou rovinou. V dalším budu uvažovat právě poslední případ.
1: Tíha tělesa 1 Fg = m*g = 3*9,81 = 29,43N se rozkládá na normálovou složku Fn a složku, rovnoběžnou s nakloněnou rovinou Fp. Tyto složky jsou navzájem kolmé a v grafickém znázornění tvoří strany obdélníka. Fg je jeto úhlopříčkou. Pro velikosti sil platí:
Fn = Fg*cos(30) = 25,49N; Fp = Fg*sin(30) = 14,71N
Třecí odpor Ft = Fn*f = 25,49*0,1 = 2,549N
Soustava obou těles o hmotnosti mc = m1 + m2 = 5kg je urychlována silou
F = Fp - Ft = 14,71 - 2,55 = 12,165N a vyvolá zrychlení
a = F/mc = 12,165/5 = 2,433m/sec^2
OK?
| Nahlásit
http://fyzikalniulohy.cz/_upload/00095/naklonena_rovina_3.gif
Situace vypadá asi takhle jenom místo kbelíku je těleso m2... A mělo by to vyjít po zaokrouhlení 0,5ms-2... Ale musím mít i postup a vzoreček a na to opravdu nemůžu přijít... Pomůžete mi ještě, prosím? Děkuji :)
| Nahlásit
V tom případě je situace jiná:
Stejné, jako v předchozím příspěvku jsou síly Fp, Fn a Ft
Fíla, která způsobí pohyb soustavy je síla tělesa m2:
F2 = m2*g = 2*9,81 = 19,62N. Ta působí opačně než síly Fp a Ft.
Výsledná síla F = 19,62-14,71-2,55 = 2,36N
Zrychlení soustavy bude: a = F/mc = 2,36/5 = 0,472m/sec^2
Vlákno bude napínáno silou
Fv = (9,81 - 0,47)*m2 = 2*9,34 = 18,68N = Fp + Ft + F1 = Fp + Ft + m1*0,47 = 18,67N
kde F1 je síla, která udělí tělesu m1 zrychlení 0,47m/sec^2.
Jak vidíš, síla, která brzdí těleso m2, takže nepadá volným pádem, ale se zrychlením 0,47m/sec^2 je stejná, jako součet odporů a síly potřebné k urychlení tělesa m1:
(g-a)*m2 = Ft + Fp + m1*a
Takhle to stačí?
| Nahlásit
Určitě, děkuji mnohokrát :). Moc jste mi pomohl.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek