| Nahlásit

Fyzika - tepelné přeměny

Dobrý večer, prosím o radu s následující úlohou. Předem děkuji

Jeden decilitr vody byl podchlazen na teplotu -5 °C bez toho, že by zmrzl. Ve chvíli, kdy experimentátor lahví s vodou udeřil, část vody zmrzla. Výsledná teplota směsi vody a ledu se ustálila na 0 °C. Určete hmotnost ledu, který při tomto zmrznutí vznikl. Hustotu vody považujte v tomto teplotním rozmezí za konstantní (1000 kg.m-3), hustota ledu je 920 kg.m-3, měrná tepelná kapacita vody je 4,2 kJ.kg-1.K-1, měrná tepelná kapacita ledu je 2,1 kJ.kg – 1.K – 1, měrné skupenské teplo tání ledu je 334 kJ.kg – 1.
Témata: fyzika
Diskuze
| Nahlásit
1dcl = 0,1 litru = 0,1 dm3 = 10^-4 m3
m = ro.V = 1000.10^-4 = 0,1 kg

Na ohřátí vody z -5°C na 0°C bylo dodáno teplo:
Q = c.m.(T2-T1) = 4,2.0,1.(0-(-5)) = 2,1 kJ

Toto teplo odebrané z vody vytvoří kolik kg ledu:
Q = l_t.m
2,1 = 334.m
m = 0,0063 kg = 6,3g <== VÝSLEDEK

-----------------

Led tvoří 6,3% původního objemu vody.

Těch 6-7% zhruba sedí. Na přeměnu na led je zapotřebí 80x více tepla než na ochlazení/ohřátí vody o 1°C (334 vs 4,2 kJ), takže v 5°C je dost tepla na přeměnu 5/80, tj. 1/16 objemu, neboli asi 7% (100/16 = 7) ).
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek