| Nahlásit

Při vratné adiabatické kompresi ideálního plynu platí vztah?

Správná odpověď je p.V/T, coz vážně nechápu, platí přeci Poissonův zákon, kdy p.V na kappa je konstatní, z čehož vyplývá že objem je nepřímo úměrný jak tlaku tak teplotě. Hledala jsem všude na internetu, ale tento vztah jsem prostě nenašla. prosím pomožte:-)
Témata: fyzika
Diskuze
| Nahlásit
Nezapomeň, že Poissonova rovnice obsahuje pouze vztah tlaku a objemu. Takže
pV^κ = p1*V1^κ může platit současně se vztahem p*V/T = p1*V1/T1, ale musí současně dojí i ke změně T. Pravě to je základním rysem adiabatického děje.
| Nahlásit
ale přeci při adiabatické expanzi klesá tlak i teplota a při adiabatické kompresi roste tlak a teplota..takhle to je uvedeno v několika učebnicích.. nesedí mi tam potom ten vzorec - p.V/T ..přeci při zvýšení V by se podle tohoto vzorce zvýšila také T a snížil tlak???
(Upr. 11.06.2014 21:42) | Nahlásit
Při adiabatické kompresi roste tlak a teplota a klesá objem. Kdyby objem neklesal, byl by to izochorický děj. Podobně při expanzi klesá tlak a teplota a roste objem. Poissonova rovnice udává závislost mezi změnami objemu a tlaku. Počáteční a konečné hodnoty tlaku a objemu, které získáme z Poissonovy rovnice, dosadíme do stavové rovnice a z počáteční teploty vypočteme konečnou. Podmínkou adiabatického děje je, že systém nevyměňuje s okolím teplo, změna teploty je pouze důsledkem komprese nebo expanze.
| Nahlásit
díky:-)
| Nahlásit
neznáte prosím ještě odpověď na: Kolik stereoizomerních cyklických forem D-glukosy je přítomno ve vodném roztoku D-glukosy?
Správná odpověď je 4. Není mi jasné, jakým způsobem počet stereoizomerů ve vodném roztoku určit. Zde se neuplatňuje předpis "2 na n", kde n je počet chirálních C? Kdyby se nejednalo o vodný roztok, kde glykosidy nemohou spontánně měnit konfiguraci na anomerních atomech C, byl by potom počet stereoizomerů 32?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek