| Nahlásit

Dedukce a Indukce

Jak se liší induktivní a deduktivní uvažování? Dokázal by to někdo jednoduše vysvětlit? Ale prosím ne odkazy na Wikipedii a podobně, z toho to nechápu. Děkuju za každou radu.
Diskuze
| Nahlásit
in ductio - skládaš celek
de ductio - rozebíráš celek

Indukce - je to jeden z typů úsudku a metoda zkoumání, kdy se na základě pozorování jednotlivých případů vyvozují všeobecné závěry; je to tedy postup od zvláštního k obecnému .

Kupříkladu:
Sókratés je smrtelný - Sókratés je člověk - Všichni lidé jsou smrtelní

Vezměme dny v týdnu: pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota a neděle, každý má 24 hodin. Zjistíme-li, že každý jednotlivě má 24 hodin, tak lze říci, že všechny dny v týdnu mají po 24 hodinách.
-----

Opakem indukce je dedukce - vychází se z obecného pravidla, které se aplikuje na jednotlivý konkrétní příklad. Ve škole se uváděl tento příklad.

Kupříkladu:
Sokrates je člověk - člověk je smrtelný - Sokrates je smrtelný.

Všechny dny v týdnu mají po 24 hodinách - každý jednotlivý den má 24 hodin, takže pondělí .... pátek mají 24 hodin.
(Upr. 20.04.2014 13:14) | Nahlásit
To je dobře vysvětleno, jen pár poznámek:

Asi bych u té indukce uvdedl víc případů:

Sókratés je smrtelný - Sókratés je člověk
Aristoteles je smrtelný - Aristoteles je člověk
Platón je smrtelný - Platón je člověk

Pak vyvodíme: Všichni lidé jsou smrtelní

Samozřejmě naše závěry vyvozené z induktivního uvažování nemusí být platné, ale o to teď nejde, to je jiná otázka.

Ten příklad se dny bych řekl je u indukce trochu netypický, protože je to dáno člověkem, kolik má den hodin (není to pozorování běhu světa, je to dáno definicí), a počet dnů je omezený a je proto možné prostudovat všechny případy. Sám teď váhám, jestli to je striktně vzato indukce, ale snad ano.


Asi bych to zkusil shrnout krátce takto:
U indukce máme jednotlivé případy a snažíme se z nich najít nějakou zákonitost (pravidlo).
U dedukce známe zákonitost (pravilo) a máme nějaká jednolivá fakta z toho vyvodíme nová fakta.
| Nahlásit
můj pes je smrtelný - můj pes je taky člověk
moje kočka je smrtelná - můj pes je kočka

Vždycky jsem měl pocit, že je s mým psem něco v nepořádku.
| Nahlásit
Netipal - trochu nepřesné Indukce je - Xy je člověk, Xy je smrtelný .. lidé jsou smrtelní ... Tvrzení "Všichni lidé jsou smrtelní je pokus o nepodložené dogma ... dokonce i když se provede víc než jedna teze... platilo by to v případě, že bychom uvedli , že xy je typickým standardním a jediným známým případem ...
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek