| Nahlásit

příklad pH

Určete pH 0,1M roztoku kyanidu sodného. Hydrolytická konstanta kyanidového iontu je 2,08 x 10 na minus pátou. Usoudila jsem že je to sůl slabé kyseliny a silné zásady.vysledek mi vychází pořád jinak od správného,který má být 11,16. Prosím o správný postup.
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
Nevím, co je hydrolytická konstanta, ale předpokládám, že jde o Kb. Podle Bronstedtovy teorie kyselin je ion CN- konjugovanou zásadou kyseliny HCN. Pro zásady se obvykle udává ve formě pKB, tedy jako disociační konstanta. Pro slabé zásady (pKb > 4) je možné použít zjednodušené vzorce. pKb = -log(Kb) = -log(2,08*10^-5) = 4,682:

pOH = 0,5*(pKb - log(cs)) = 0,5*(4,682 - log(0,1)) = 0,5*(4,682 - (-1)) = 2,841
pH = 14 - pOH = 14 - 2,841 = 11,159

Přesný výpočet vede ke kvadratické rovnici:
Kb = c(HCN)*c(OH-)/(c(CN-) - c(HCN)) z rovnice CN- + H2O = HCN + OH-
Rozdíl konstant Ka a Kb proti rovnovážným konstantantám K je v tom, že koncentrace vody 55,5mol/dm3 je zahrnuta do hodnoty disociační konstanty. Pro tuto rovnici by
K = c(HCN)*c(OH-)/[(c(CN-) - c(HCN))*c(H2O)] = Kb/c(H2O)
Z rovnice je také zřejmé, že c(HCN) = c(OH-). Pro zjednodušení zápisu si položím
c(OH-) = x:
Kb = x^2/(c(CN-) - x) = 2,08*10^-5 => x^2 + 2,08*10^-5*x - 2,08*10^-6 = 0
x1 = 0,00143186; x2 je záporný a nemá reálný význam.
c(OH-) = 0,00143186 => pOH = -log(0,00143186) = 2,844; pH = 14 - 2,844 = 11,1559
Jak vidíš, rozdíl je nepatrný, takže postačí přibližný vzorec.

OK?
| Nahlásit
ano chápu :) A ještě prosím o pomoc s těmi to příklady:
1) Ke 40 cm3 0,01M kyseliny octové bylo přidáno 20cm3 0,02 M NaOH. Vypočítejte pH vzniklého roztoku.Ka = 1,8 x 10 na minus 5.
2) Vypočítejte stupeň hydrolýzy a pH 0,01M roztoku octanu amonného. Pro kyselinu octovou Ka je 1,8 x 10 na minus 5 a pro amoniak Kb = 1,8 x 10 na minus 5. pH mi vyšlo 7 a správně,ale když použiji vzorec pro stupeň hydrolýzy https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTEGd7J7lq0bNItJqO4mryoSCBsnKmeiAt0yO5i3az5nKkVLFElfA, tak mi to nevychází.
| Nahlásit
1: Látková množství: na = 0,04dm3*0,01M = 0,0004mol; nb = 0,02*0,02M = 0,0004mol. Máme úplnou neutralizací připravený octan sodný. Vztah mezi disociačními konstantami konjugovaného páru je
pKa + pKb = 14 nebo Ka*Kb = 10^-14, takže Kb(CH3COO-) = 10^-14/(1,8*10^-5) = 5,555*10^-10 =>
pKb = -log(5,555*10^-10) = 9,255; V = 0,02 + 0,04 = 0,06dm3
c(CH3COO-) = 0,0004/0,06 = 0,00667; log(cs) =log(0,00667) = -2,176
pOH = 0,5*(pKb-log(cs)) = 0,5*(9,255 + 2,176) = 5,7155 => pH = 14 - 5,72 = 8,28

To pro začátek. To dlší za chvíli.
| Nahlásit
2: Máme tedy roztok 0,01M iontu NH4+, který je kyselinou o Ka = 10^-14/1,8*10^-5 = 5,556*10^-10
a octanový ion o stejné koncentraci a Kb = 10^-14/1,8*10^-5 = 5,556*10^-10 v roztoku, ve kterém je koncentrace c(H+) = c(OH-) = 10^-7.
Stupeň hydrolýzy je poměr koncentrace c(NH3) ke koncentraci amonného iontu a koncentrace CH3COOH ke koncentraci octanového iontu. Provedeme nejprve přibližný výpočet, ve kterém zanedbáme úbytek iontu vytvořením nedisociované zásady (NH3) nebo kyseliny (CH3COOH) vlivem hydrolýzy. Na základě výsledku pak eventuálně použijeme přesnější postup pomocí kvadratuické rovnice. Vzhledem ke shodnosti konstant pro oba ionty budou stejné i stupně disociace každého z nic:
NH4+ = H+ + NH3 => Ka = 5,556*10^-10 = c(NH3)*c(H+)/c(NH4+) = c(NH3)*10^-7/0,01
c(NH3) = 5,556*10^-10*0,01/10^-7 = 5,556*10^-5 ; stupeň hydrolýzy = 5,556*10^-5/0,01 = 5,556*10^-3, tedy asi 0,56%.
Stejný výsledek dostaneme pro octanový iont.

Tohle by ti nestačilo? Škoda, že nezveřejníš správný výsledek.
| Nahlásit
ano výsledky mate správně :) a proč ten stupeň hydrolýzy nevychází podle toho vzorce co jsem posílala odkaz? používala jsem ho na jiné příklady,kde pak vše vychazelo pekne podle vysledku.
| Nahlásit
Zkus se podívat sem: http://ach.upol.cz/ucebnice/protolyty21.htm#pr5.108

Jen připomenu, že jejich KBH+ je Ka(NH4+) = 10^-14/1,8*10^-5.
Příklad dole je velmi podobný tomu našemu a otevře se ti, když klikneš na "Příklad..."
| Nahlásit
Patrně v těch příkladech, kde to vycházelo, byl jen jeden ion slabý, druhý ion nehydrolyzoval. Tady jde o rovnováhu mezi dvěma hydrolýzami.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek