Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

mohla bych poprosit o pomoc výsledek má vyjít 0,00248 mol/dm3.Elektromotorické napětí galvanického článku ⊖Fe(s)| FeSO4,H2SO4|H"(p = 130 kPa)|Pt ⨁ má při teplotě 25 °C 0.296 V, pH elektrolytu v článku je 3.7. Vypočítejte koncentraci síranu železnatého za předpokladu, že jeho roztok se chová ideálně. Standardní stav pro vodík: ideální plyn při teplotě soustavy a 𝑝∅ = 101.3 𝑘𝑃𝑎. Předpokládejte, že se vodík za daných podmínek chová jako ideální plyn. Standardní redukční potenciál elektrody 𝐹𝑒2+$/𝐹𝑒 má hodnotu -0.441 V.