Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

Příklad do analytické chemie - srážení rovnováhy

Prosím o pomoc s těmito příklady - nevím si rady.

1) Srovnejte, jaký objem vody a jaký objem roztoku NaOH o koncentraci 0,01 mol/l je třeba k rozpuštění 5,83 mg tuhého Mg(OH)2. Zanedbejte změnu koncentrace OH iontů způsobenou rozpuštěním Mg(OH)2.
Ks = 5,50 . 10-10, M(Mg(OH)2) = 58,31 g/mol. 
Řešení: V(H2O) = 0,603 l; V(NaOH) = 549,5 l 

2) Vypočítejte hmotnost tuhého PbSO4, který se rozpustí ve 100 ml roztoku 0,05 mol/l Pb(NO3)2. 
Ks(PbSO4) = 1,51.10-8; M(PbSO4) = 300,3 g/mol. 
Řešení: 9,18.10-6 g 

3) Při titraci chloridů pomocí AgNO3 se při Mohrově metodě indikuje konec titrace vizuálně pomocí červenohnědé sraženiny Ag2CrO4. Do titrovaného roztoku se přidávají ionty K2CrO4, který se za bodem ekvivalence sráží nadbytečnými ionty Ag*. Vypočítejte, jaká by měla být koncentrace K2CrO4 v titrovaném roztoku, aby sraženina Ag2CrO4 vznikala právě v bodě ekvivalence. 
Ks(AgCl) = 1,60.10-10Ks(Ag,CrO4) = 4,00.10-12 
Řešení: 2,50.10-2 mol/l
Témata: chemie

4 reakce

| Nahlásit
1: n(Mg(OH)2) = 0,00583/58,31 = 9,998*10^-5 mol. Mg(OH)2 Ve vodě disociuje podle rovnice
Mg(OH)2 = Mg++ + 2OH- => n(Mg++) = n(Mg(OH)2); n(OH-) = 2*n(Mg(OH)2)
Ks = c(MG++)*c(OH-)^2 a po dosazení předchozího Ks = c(Mg(OH)2)*(2*c(Mg(OH)2))^2 = 4*c(Mg(OH)2)^2
A: Objem vody:
Ks = 4*c(Mg(OH)2)^3 = 5,5*10^-10 => c(Mg(OH)2) = (Ks/4)^(1/3) = (5,5*10^-10/4)^(1/3) = 5,14614*10^-4 mol/dm3. V(H2O) = 9,998*10^-5/5,14614*10^-4 = 0,1937 dm3 = 193,7 cm3 vody.
B: 0,01 mol NaOH:
Ks = c(Mg(OH)2)*(0,01)^2 = c(Mg(OH)2)*(0,01)^2 => c(Mg(OH)2*10^-4 = 5,5*10^-10
c(Mg(OH)2 = 5,5*10^-10/10^-4 = 5,5*10^-6 mol/dm3; V(0,01M) = 9,998*10^-5/5,5*10^-6 = 18,178 dm3
| Nahlásit
Děkuji a víš i ty další dva prosím prosím? :-)
| Nahlásit
Musel jsem na chvíli odejít. Tak budu pokračovat:
2: Ks(PbSO4) = c(Pb++)*c(SO4--), c(PbSO4) = c(SO4--) = c(PB++)
Ks = (0,05+c(SO4--))*c(SO4--) = c(PbSO4)^2 + 0,05*c(PbSO4)
c(PbSO4)^2 + 0,05*c(PbSO04) - 1,51*10^-8 = 0 => c(PbSO4) = 3,02*10^-7 mol/dm3
m(PbSO4) = 0,1*3,02*10^-7*300,3 = 9,069*10^-6 g PbSO4.
Rozdíl bych vyděl jako zaokrouhlovací chybu.

3: V bodě ekvivalence c(Ag+) = c(Cl-) = c(AgCl)
Ks = c(Ag+)*c(Cl-) = c(AgCl)^2 => c(AgCl) = c(Ag+) = √(Ks) = 1,265*10^-5 mol/dm3 Ag+
Sraženina vznikne když koncentrace obou iontů budou odpovídat Ks:
Ks = c(Ag+)^2*c(CrO4--) => c(CrO4--) = Ks/c(Ag)^2 = 4*10^-12/(1,265*10^-5)^2 = 0,025mol/dm3

A máme to. Čemu nerozumíš? Budu tady k večeru.
| Nahlásit
Moc děkuju. Už to chápu, dosazovala jsem špatně za koncentrace v rovnici se součinem rozpustnosti.

Díky :-)
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek