Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

Chemie příklad

Stanovte tvrdost vody ve vzorku pitné vody v mmol/l a ve °N.

Pipetujeme 100 ml pitné vody + tlumivý roztok (pH =10) + eriochrom. čerň T.
Titrujeme OR EDTA s c = 0,0500 M.
Průměr titrace je 1,3 ml
Jak na výpočet prosím ?
Témata: chemie

2 reakce

| Nahlásit
Především EDTA reaguje se všemi kationty v poměru 1:1, takže
n(Ca++) = n(EDTA) = 0,05*0,0013 = 6,5*10^-5 mol = 0,065mmol.
c(Ca++) = n/V = 0,065/0,1 = 0,65 mmol/dm3 => cm(CaO) = c*M[mg/mmol] = 0,65*56,077 = 36,45 mg/dm3 CaO.

OK?
| Nahlásit
Při stanovení tvrdosti vody je nutné mít na zřeteli, že tvrdost vody je především způsobena nejen ionty vápenatými, ale i hořečnatými, které jsou oba dva přirozenou součástí vody. Hořčíku je obvykle méně než vápníku, ale v minerálce Magnesia ho je více než vápníku.

A právě výše popsaná chelatometrická metodika (pH=10; eriochromčerň T) vede k sumárnímu stanovení obou iontů. Výsledek se označuje jako látková koncentrace (mmol/L) sumy vápníku a hořčíku, c(Ca+Mg), pro jednoduchost bez nábojových exponentů 2+. Takže uvádět tvrdost vody jako jeden z iontů, ať už Ca2+ či Mg2+ může být nepřesné. Pokud je třeba tyto ionty odlišit, tak dalším krokem analýzy je opět chelatometrické stanovení vápníku, ovšem za jiných podmínek (pH=12-13; a jiný indikátor). Hořčík se dopočítá jako rozdíl.

Výsledek z daného stanovení by měl být zapsán, c(Ca+Mg)=0,65 mmol/L.

Jeden stupeň německý odpovídá hmotnostní koncentraci CaO 10,0 mg/L (a nebo také hmotnostní koncentraci MgO 7,21 mg/L).
1 mmol/L odpovídá 5,61 °N.

Takkže tvrdost analyzovaného vzorku je 0,65·5,61=3,65 °N
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek