| Nahlásit

Změna skupenství látek

Vodu o hmotnosti 5.5kg a o teplote 70°C máme ochladit na teplotu 30°C vhozením ledu o teplotě 0°C. Jaká je potřebná hmotnost ledu? Měrné skupenské teplo tání ledu je 332kJkg-1K-1. Tepelnou kapacitu nádoby neuvažujte.

Mohl by mi někdo napsat k tomuto příkladu rovnici?
Já se pokusil sestavit tuto rovnici:
m1c1(t1-t)=Lt + m2c2(t-t2)
ale nevyšlo mi to, proto prosím o radu.
Témata: fyzika
Diskuze
| Nahlásit
Ať hmotnost ledu je m. Led musí jednak roztát a na to potřebuje teplo 323kJ*m, a jednak se musí ohřát na teplotu 30°C vzniklá voda. Takže celkové množství potřebného tepla bude při měrném teple vody 4,184kJ/(kg°C)
Q = m*330 + (30-0)*m*4,184 = (330 + 125,52)*m = 455,52*m [kJ]
Toto teplo se získá ochlazením 5,5kg vody ze 70 na 30°C:
Q1 = (70-30)*5,5 * 4,184 = 920,48 kJ
Q = Q1 => 455,52*m = 920,48 => m = 2,021 kg ledu.
OK?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek