Ontola > Chemie > diskuze
 Ket
| Nahlásit

Co se děje při elektrolýze s roztokem?

Témata: chemie

2 reakce

| Nahlásit
Pokud roztok neobsahuje ionty, třeba roztok oleje v benzínu, tak nic, neprochází proud, roztok je izolantem.
Pokud je rozpouštědlo polární, třeba voda, a rozpuštěná látka se rozpadá na nabité částice - ionty, putují částice k opačným elektrodám. Pak už záleží na napětí elektrod. Při malém napětí se elektrody obalí opačně nabitými ionty (polarizují se), a proud poklesne na nulu.
Pokud je napětí dostatečně vysoké (rozkladné napětí, nebo vylučovací napětí), dojde na elektrodách k elektrochemickým reakcím. Jejich důsledkem je redukce na záporné elektrodě a oxidace na kladné elektrodě. Pak už záleží na složení roztoku. Na katodě se ve vodných roztocích vylučuje vodík nebo kovy, na kladné elektrodě kyslík nebo nekovy, ale může docházet i k jiným reakcím, třeba tvorbě peroxidu vodíku. Někdy může docházet i k reakci mezi vylučovanou látkou a materiálem elektrody, na anodě se kovová elektroda rozpouští a na katodě se tentýž kov vylučuje. Tento typ elektrolýzy se požívá k čištění některých kovů, třeba mědi.
Elektrolýza může probíhat i v taveninách látek s iontovou vazbou, které jsou elektricky vodivé. Tak se vyrábí třeba hliník, nebo sodík a některé další kovy.
 Ket
| Nahlásit
dekuji
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek