| Nahlásit

Fyzika -rychlsot světla

Proč je v odpovědi c??
Kosmicá loď, která se od země vzaduje rychlostí v=0,2c, kde c je rychlost světla, vysílá k zemi světelný signál. Jaká je rychlost signálu vzhledem ke kosmické lodi?
Témata: medicína
Diskuze
| Nahlásit
Tak logicky bys počítal, že ta rychlost bude rychlost světla plus rychlost lodi a to by vyšlo 1,2c. Jenže v rámci speciální teorie relativity byl zaveden postulát, že nelze dosáhnout vyšší rychlosti, než je rychlost světla. Pro celkovou rychlost je zaveden nějaký vzorec, který je schválně takový, aby výsledná rychlost nemohla být větší než c.
Takže v tomto případě to bude logicky c.
| Nahlásit
Protože rychlost světla je konstantní nikdy není větší ani menší než c=300 000 km/s

viz: Skládání rychlostí ve spec. teorii relativity

http://radek.jandora.sweb.cz/f21.htm

u=(u'+v)/(1+u'*v/c2)
| Nahlásit
v=0,2c

u=(u'+v)/(1+u'*v/c2)
u=(c+0,2c)/(1+c*0,2c/c2)
u=(c+0,2c)/(1+0,2)
u=c*(1+0,2)/(1+0,2)
u=c
===

Prostě signál se vždy šíří rychlostí světla.
| Nahlásit
pro rozdíl rychlostí:

v=0,2c

u=(u'-v)/(1-u'*v/c2)
u=(c+0,2c)/(1+c*0,2c/c2)
u=(c-0,2c)/(1-0,2)
u=c*(1-0,2)/(1-0,2)
u=c
===
| Nahlásit
Světlo svítící dopředu z rakety, která letí rychlostí v=p*c (která je zlomkem rychlosti světla).

u=(u'+v)/(1+u'*v/c2)

u'=c
v=p*c (p je % z rychlosti světla c)

u=(c+p*c)/(1+c*p*c/c2)

u=c*(1+p)/(1+p)

u=c (Světlo se šíří stále rychlostí světla, nedojde k překročení c.)
===
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek