Ontola > diskuze
| Nahlásit

Fyzikální chemie - příklady

Poradíte mi prosím vás někdo?

1 ) Voda má při 100 °C? tenzi par 101.32 kPa. Jakou tenzi par při této teplotě bude mít 30%-ní roztok glukózy?[97.17 kPa]

2) Jaké snížení tlaku par bude vykazovat roztok 18.04 g mannitu (M=182.17 g/mol) ve 100 g vody při 20 °C? Tlak nasycených par čisté vody při 20 °C je 2.345 kPa.
[0.0411 kPa]

3)Ve 156 g benzenu byly rozpuštěny 4 g netěkavé látky. Tím došlo při 70 °C k poklesu par benzenu z 99.7 kPa na 98.6 kPa. Jaká je molární hmotnost rozpuštěné látky?
[179.8g/mol]

4) Vypočtěte hmotnost chloru rozpuštěného v 500 g CCl4 při 20 °C. Henryho konstanta chloru při této teplotě je 700 kPa. Parciální tlak chloru je 95 kPa.
[36.19 g)
Témata: Nezařazené

2 reakce

| Nahlásit
2.) n(mannitu)=m/M= 0,099 mol
n(vody)= m/M= 5,556 mol
molární zlomek: x= 0,099/0,099+5,556 = 0,017
snížení tlaku par= p*x= 2,345*0,017=0,041 kPa
| Nahlásit
4.)
p= k(Henryho konstanta)*x(molární zlomek)
x=p/k=95/700=0,136
n(CCl4)=m/M= 3,25 mol
0,136=n/n+3,25
0,442+0,136n=n
n(chloru)=0,512
m(chloru)=n*M=0,512*70,9=36,3g
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek